Omslagsbild: Rickard Kilström

Vi berättar om Frank Habineza som har lämnat exilen i Sverige och utmanar Paul Kagames auktoritära styre i Rwanda. Haiti är ett land i sönderfall och väpnade gäng har idag kontrollen över en stor del av huvudstaden Port-au-Prince. De grekiska myndigheterna använder allt hårdare metoder mot dem som försvarar flyktingars rättigheter. Vi möter Asia Bibi som dömdes till döden för hädelse i Pakistan.


Från detta nummer:


Jimmy Sham 2019. Foto: VoA/Wikimedia

Hongkong: Delseger för Jimmy Sham


artiklar | Av Ulf B Andersson | 2023-09-18 | Publicerad i AP #3/2023

Trots att han sitter i häkte sedan 2021 lyckades hbtqi-aktivisten Jimmy Sham vinna en delseger i Hongkongs högsta rättsliga instans den 5 september. Domstolen sade nej till samkönade äktenskap men beordrade myndigheterna i Hongkong att inom två år ta fram ett förslag som kan reglera samkönade relationer genom partnerskap.

Foto: Bokförläggarna Röda Rummet

Historien om en bondeledare i Peru


böcker | Av Andrea Bodekull | 2023-08-22 | Publicerad i AP #3/2023

Hugo Blanco var en peruansk bondeledare och trotskistisk politiker som i årtionden kämpade för böndernas rättigheter och under senare delen av sitt liv allt mer mot miljöförstörning och rovdrift. Den 25 juni 2023 avled han i Uppsala. I Derek Walls bok ”Hugo Blanco – En revolutionär för livet”, som nu har kommit på svenska, berättas om Blancos liv och gärning.

Foto: Natur & Kultur

En viktig bok om transfrågor


böcker | Av Ellen Thorell | 2023-08-04 | Publicerad i AP #3/2023

Antologin ”Trans: Fakta, forskning och erfarenheter” kan förhoppningsvis bidra till en mer nyanserad och respektfull debatt kring transfrågor. Redaktörerna Edward Summanen och Matilda Wurm har i boken samlat bidrag som sammantaget ger en begriplig bild av olika aspekter och inte heller undviker svåra ämnen, som ånger och detransition.


Arkivet: