Omslag: Lotta Lundin

I nummer 2 speglas Ukrainakriget ur olika aspekter. Vi rapporterar om oron i Moldavien över att landet kan bli nästa mål för Putin. Ukrainas journalister har tvingats anpassa sig till en ny farlig verklighet. I hbtqi-rörelsen i Ukraina är oron för rysk ockupation stor. EU:s beslut att stoppa ryska mediekanaler väcker frågor om censur är rätt väg. I Thailand är Amnesty under hårt tryck från rojalister och nationalister.


Från detta nummer:
Foto: Hanna Strid

Moldavien: Nästa krigsområde?


artiklar | Av Hanna Strid | 2022-07-14 | Publicerad i AP #2/2022

I 30 år har Ryssland hållit den pro-ryska utbrytarregionen Transnistrien i Moldavien om ryggen. Kriget som nu rasar i grannlandet Ukraina har ökat oron i Moldavien – inte minst efter att en rysk general pekat ut Transnistrien som en rysk måltavla. Moldavien, som är ett av Europas fattigaste länder, är det land som per capita tagit emot flest flyktingar från Ukraina.

Hets mot Amnesty.

Hatet mot Amnesty i Thailand


Reportage | Av Axel Kronholm | 2022-07-01 | Publicerad i AP #2/2022

I Thailand växer nu oron för Amnestys framtid i landet. Amnesty anklagas av rojalister och nationalister för att utgöra ett hot mot fred och säkerhet. Demonstranter har krävt att organisationens arbete ska stoppas. Nu förbereds också en ny lagstiftning som hotar många organisationer inom civilsamhället.


Arkivet: