Lucky Baramita i Aceh. Hon tillhör ett litet fåtal som öppet utmanar shariapolisen och medvetet bryter mot sharialagarnas klädkod. Foto: Linus Meyer

AP #1/2010Aceh, Iran och Honduras.


Från detta nummer:


Haiti efter katastrofen


ledare | Av Ulf B Andersson | 2010-03-11 | Publicerad i AP #1/2010

En mediekritisk diskussion har också påbörjats, denna gång redan innan det internationella medieuppbådet stängt av sina kameror och rest vidare. Har oroligheter och våld i Haiti överdrivits och flyttat fokus från alla överlevande som har stöttat varandra i en svår stund? Finns det en rasism i skildringen av haitierna?


Arkivet: