Så kan härskartekniker motverkas

Rebecka Bohlin och Sara Berg ger i sin bok ”Fem härskartekniker: femtio motståndsstrategier” en beskrivning av den norska politikerns Berit Ås teori om härskarteknik. Dessutom ges en rad konkreta tips om hur härskartekniker kan bemötas.

böcker | 2018-02-27
Av: Sara Karama Kangoum
Även publicerad i AmnestyPress #1/2018
Berit Ås har en lång politisk karriär bakom sig. Hon började i norska  Arbeiderpartiet i kommunen Asker och blev på 1970-talet partiledare för Sosialistisk venstreparti.

Berit Ås har en lång politisk karriär bakom sig. Hon började i norska Arbeiderpartiet i kommunen Asker och blev på 1970-talet partiledare för Sosialistisk venstreparti. Foto: Bair175/Wikimedia

Bok: Fem härskartekniker: femtio motståndsstrategier
Författare: Rebecka Bohlin & Sara Berg
Förlag: Ordfront förlag

Berit Ås arbetade under slutet av 1960-talet fram teorin om de fem härskarteknikerna. Ås fick idén till sin forskning om härskartekniker när hon satt på möten och upptäckte hur män kommunicerade till varandra och gentemot henne själv.

Ås namngav då fem härskartekniker, vilka kan beskrivas som social manipulation. Dessa används i syfte att behålla ens position gentemot andra individer eller grupper. Enligt Ås används de här teknikerna för att förminska och utöva makt över kvinnor. Idag tolkas begreppet vidare, där vi ser att vem som helst kan bli utsatt för härskartekniker. Oftast riktas dock härskartekniker mot personer eller grupper som redan är diskriminerade.

Fem härskartekniker: femtio motståndsstrategier.

Fem härskartekniker: femtio motståndsstrategier. Foto: Ordfront

Fem härskartekniker: femtio motståndsstrategier tar sin utgångspunkt i en djupintervju med Ås som fortfarande vid 89 års ålder jobbar aktivt för att sprida kunskap om begreppet härskartekniker. Olika människors erfarenheter och upplevelser av härskartekniker beskrivs också i boken. I samband med berättelserna ger Bohlin och Berg förslag på hur dessa situationer kan bemötas på ett konstruktivt sätt.

Bokens styrka ligger i att den enkelt erbjuder konkreta tips på hur obekväma situationer kan bemötas, och vilka rättigheter du som arbetstagare har på din arbetsplats.

Jag upplevde boken som väldigt tankeväckande, och kände att jag fick ett nytt perspektiv på hur härskartekniker används. För den som vill bli bättre på att bemöta utmanande situationer i skolan, arbetsplatsen eller andra sammanhang är detta värdefull läsning.

Sara Karama Kangoum

Fotnot: I nummer 1/2018 har dessvärre Sara Bergs efternamn stavats fel. Vi beklagar detta.

böcker | 2018-02-27
Av: Sara Karama Kangoum
Även publicerad i AmnestyPress #1/2018