Foto: Karneval förlag

Eminent genomgång av svensk Palestinapolitik


böcker | Av Ulf B Andersson | 2024-02-27

Den svenske diplomaten Mathias Mossberg var under många år en av aktörerna i Sveriges arbete för att hitta långsiktiga fredliga lösningar på konflikten mellan Israel och Palestina. Hans ”Vännen som svek” ger viktiga inblickar i arbetet bakom kulisserna och en förståelse för varför fredsprocessen sedan länge har avstannat.I dokumentärserien ”Belgiens stulna barn” berättas om hur Belgien i slutet av kolonialtiden förde bort omkring 20 000 barn. Foto: De chinezen/UR

Chockerande om kolonialismens grymhet


filmer | Av Ulf B Andersson | 2024-02-26

I slutet av den belgiska kolonialtiden beräknas omkring 20 000 barn med tvång ha förts från Kongo, Rwanda och Burundi till Belgien. Barnen hade en vit pappa och en svart mamma, vilket stred mot kolonialismens idé om rasåtskillnad. I en belgisk dokumentärserie skildras på ett gripande sätt det mänskliga priset för dessa brott.Foto: Historiska Media

Fängslande om den ungerska revolutionen


böcker | Av Ulf B Andersson | 2024-02-26

Under några höstveckor 1956 var Ungern skådeplats för en dramatik som slutade med sovjetisk ockupation och krossandet av den ungerska revolutionen. Historikern Artur Szulc återvänder i sin bok ”Ungernrevolten” till dessa höstdagar som för lång tid framåt avgjorde Ungerns öde.Foto: Trolltrumma förlag

Inifrån ett turkiskt fängelse


böcker | Av Andrea Bodekull | 2024-01-16

I Turkiet har de senaste åren många journalister och författare fängslats. En av dem är Aslı Ceren Aslan som i ”Bara vi själva kan rädda varandra” berättar om sina erfarenheter inifrån fängelset. Nu är hon fristadsförfattare i Växjö.Foto: Celanders förlag

Utmärkt bakgrund om Turkiet


böcker | Av Ulf B Andersson | 2023-12-31 | Publicerad i AP #4/2023

Klas Grinells bok ”Mänskliga rättigheter under attack. Turkiet och autokratin” är en saklig beskrivning av den republik som den 29 oktober firade 100 år och någon gång kanske kommer bli allierad med Sverige i Nato. Grinell är docent i idéhistoria och knuten till ”Turkiettribunalen” och ger en rad detaljerade berättelser om kränkningar av mänskliga rättigheter samtidigt som han förklarar både nationalismen och islams roll i turkisk politik.

Generalsekreteraren Dag Hammarskjöld (Mikael Persbrandt) vid avfärden till Ndola 17 september 1961 då hans närmaste medarbetare Sture Linnér (Sven Ahlström) övertalas att stanna kvar. Foto: Jurgen Marx/Nordisk Film

Stark film om Kongokrisen och Hammarskjölds gärning


filmer | Av Ulf B Andersson | 2023-12-25

I den svenska storfilmen ”Hammarskjöld” gör Mikael Persbrandt en stark rolltolkning av Dag Hammarskjöld och dennes kamp under Kongokrisen 1960-1961 för att bekämpa koloniala intressen. Filmen ansluter sig till teorin att Hammarskjöld fick betala med sitt liv när han utmanade de krafter som ville behålla kontrollen över gruvdriften i Katanga.