Valaffischer i Kapstaden Foto: Eric Miller

Sydafrika: En ny generation går till val


reportage | Av Görrel Espelund | 2024-04-17 | Publicerad i AP #1/2024

Den 29 maj är det val i Sydafrika. 30-åringarna Votiswa Nyovane och Kiara Ramklass är födda samma år som landet blev en demokrati och Nelson Mandela den första svarta presidenten. För Amnesty Press berättar två unga kvinnor om historiskt arv, frihet, politiska svek – och om hoppet som en ny generation håller i sina händer.

Fredrik Malmberg, MR-institutet Foto: Elliot Elliot

MR-institutet: Risk för minskad rättssäkerhet i Sverige


artiklar | Av Ülkü Holago och Ira Mallik | 2024-03-07 | Publicerad i AP #1/2024

Regeringen har, med stöd av Sverigedemokraterna, intensifierat arbetet med att förändra kriminalpolitiken för att komma åt det grova våldet och organiserad brottslighet. Vid en pressträff den 31 januari utlovade statsminister Ulf Kristersson att nya lagar och verktyg kommer att införas varje månad under 2024. Men flera myndigheter har riktat kritik mot flera av de nya lagförslagen. Institutet för mänskliga rättigheter varnar för att rättssäkerheten kan riskeras med den höga lagstiftningstakten.Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty Foto: Amnesty

Svenska Amnesty ska spara sex miljoner


artiklar | Av Ira Mallik | 2024-03-05

Idag (5 mars) meddelades personalen på den svenska Amnestysektionen att organisationen ska spara sex miljoner kronor. Det innebär att organisationen kommer dra ned på fem till tio tjänster. Besparingarna beror, enligt generalsekreterare Anna Johansson, på den fördelningsmodell som Amnesty använder sig av internationellt.Foto: Karneval förlag

Eminent genomgång av svensk Palestinapolitik


böcker | Av Ulf B Andersson | 2024-02-27

Den svenske diplomaten Mathias Mossberg var under många år en av aktörerna i Sveriges arbete för att hitta långsiktiga fredliga lösningar på konflikten mellan Israel och Palestina. Hans ”Vännen som svek” ger viktiga inblickar i arbetet bakom kulisserna och en förståelse för varför fredsprocessen sedan länge har avstannat.