Foto: Celanders förlag

Utmärkt bakgrund om Turkiet


böcker | Av Ulf B Andersson | 2023-12-31 | Publicerad i AP #4/2023

Klas Grinells bok ”Mänskliga rättigheter under attack. Turkiet och autokratin” är en saklig beskrivning av den republik som den 29 oktober firade 100 år och någon gång kanske kommer bli allierad med Sverige i Nato. Grinell är docent i idéhistoria och knuten till ”Turkiettribunalen” och ger en rad detaljerade berättelser om kränkningar av mänskliga rättigheter samtidigt som han förklarar både nationalismen och islams roll i turkisk politik.Generalsekreteraren Dag Hammarskjöld (Mikael Persbrandt) vid avfärden till Ndola 17 september 1961 då hans närmaste medarbetare Sture Linnér (Sven Ahlström) övertalas att stanna kvar. Foto: Jurgen Marx/Nordisk Film

Stark film om Kongokrisen och Hammarskjölds gärning


filmer | Av Ulf B Andersson | 2023-12-25

I den svenska storfilmen ”Hammarskjöld” gör Mikael Persbrandt en stark rolltolkning av Dag Hammarskjöld och dennes kamp under Kongokrisen 1960-1961 för att bekämpa koloniala intressen. Filmen ansluter sig till teorin att Hammarskjöld fick betala med sitt liv när han utmanade de krafter som ville behålla kontrollen över gruvdriften i Katanga.Rapporten Unpaid Debt. Foto: Pax

Lundinrättegången: ”Folk vill ha upprättelse”


reportage | Av Vera Häggblom | 2023-12-20

Rättegången mot Lundintopparna Ian Lundin och Alexandre Schneiter, som anklagas för medhjälp till folkrättsbrott i dåvarande södra Sudan, är på många sätt historisk. Under ett seminarium i Stockholm i december låg fokus på offren för folkrättsbrott och deras möjlighet till upprättelse.