Ylva Löwenborg, ordförande Amnesty Foto: Maja Brand

Årsmöte 2024: Möt Amnestys nyvalda ordförande


artiklar | Av Ira Mallik | 2024-05-05

Årsmötet innebar flera överraskande beslut. Men när det kom till frågan att välja Ylva Löwenborg till ordförande behövdes ingen votering, utan hon valdes med ett enhälligt "Ja!". Den som googlar Amnestys nyvalda ordförande upptäcker snart att 56-åringen från Luleå är något av en civilsamhälleskändis, inte minst i norra Sverige.

Anna Johansson och Parul Sharma sammanfattade året som gått Foto: Maja Brand

Årsmöte 2024: “Vi behövs mer än någonsin”


artiklar | Av Anna Dahlqvist | 2024-05-04

Det gångna året har präglats av konflikter, krig och klimatkris. Situationen för mänskliga rättigheter har backat på flera håll i världen. Året innebar också ett tufft ekonomiskt läge för svenska Amnesty. Trots den dystra utvecklingen präglades ändå Amnestys årsmöte av förändringslystnad och arbetet för rättigheter och rättvisa. En tydlig och inspirerande påminnelse var samtalet med aktivisten Maung Sawyeddollah från Myanmar. Amnesty Press sammanfattar första dagen.Valaffischer i Kapstaden Foto: Eric Miller

Sydafrika: En ny generation går till val


reportage | Av Görrel Espelund | 2024-04-17

Den 29 maj är det val i Sydafrika. 30-åringarna Votiswa Nyovane och Kiara Ramklass är födda samma år som landet blev en demokrati och Nelson Mandela den första svarta presidenten. För Amnesty Press berättar två unga kvinnor om historiskt arv, frihet, politiska svek – och om hoppet som en ny generation håller i sina händer.