PRIDE: Hård kritik mot sexköpslagen

Vid en debatt om ”Kriminaliseringen, rättigheterna och feminismen” riktades hård kritik mot den svenska sexköpslagen och sexarbetare vittnade om den stigmatisering som drabbar personer som säljer sex.

reportage | 2014-08-01
Av: Ulf B Andersson
Budskap i den officiella marschen i samband med AIDS 2014 i Melbourne.

Budskap i den officiella marschen i samband med AIDS 2014 i Melbourne. Foto: International AIDS Society/Steve Forrest

– Vi har tidigare haft detta samtal om ”Kriminaliseringen, rättigheterna och feminismen” på Feministiskt Forum och vi vet att detta är en fråga som väcker heta känslor men jag vill betona att vi ser detta som en inomfeministisk diskussion.

Med de förmanade orden samlade moderatorn Ulrika Westerlund, ordförande i RFSL, en panel som i Pridehouse på tisdagen gav ett annat perspektiv på sexsäljande och där den svenska sexköpslagen fick hård kritik. Ulrika Westerlund betonade att panelen var sammansatt för att ge ett visst perspektiv på frågan om prostitution och lagstiftning än den som vanligen brukar ges.

När debatten hölls första gången den 10 maj så var det i kölvattnet av uppmärksamheten kring ett förslag till en sexarbetarpolicy inom Amnesty International.
– Det var ett förslag som väckte starka reaktioner framför allt i Sverige, sade Ulrika Westerlund. Däremot finns det internationellt många tunga organ som kräver en avkriminalisering av sexarbete.
Hon sade att detta var tydligt vid den aidskonferens som nyligen hållits i Melbourne i Australien. Vid denna tjugonde världskonferens var budskapet tydligt: Kriminalisering som motverkar bekämpandet av spridningen av hiv och aids förkastas bestämt.

Pye Jacobsson från Rose Alliance, en organisation för sex- och erotikarbetare i Sverige, var nöjd med att budskapet från aidskonferensen i Melbourne var så entydigt och hon påpekade också att den ansedda tidskriften The Lancet nu publicerar en serie artiklar som klart förespråkar avkriminalisering av sexarbete.

– Efter att Amnestys dokument läckte ut (24 januari) blev det en storm i Sverige. Men jag skulle nog vilja säga att Amnesty kommer sist i denna fråga då FN, Human Rights Watch och Världshälsoorganisationen WHO redan tidigare förespråkat avkriminalisering. Jag har varit på Amnestys huvudkontor och föreläst för personalen, berättade Pye Jacobsson, som också är ordförande i NSWP - The Global Network of Sex Work Projects.

Hon sade att Amnestys personal stödjer policydokumentet om avkriminalisering av sexarbete.
– De kommer inte ge sig. Det är bara frågan om hur lång tid det tar innan Amnesty liksom alla andra kommer att driva avkriminalisering, fastslog Pye Jacobsson.

Efter konsulation bland Amnesty Internationals 60-talet sektioner beslöt det ordförande- och generalsekreterare-möte som hölls i juni att beslut om sexarbetarpolicyn inte ska fattas nu. Frågan kommer att tas upp på nästa internationella rådsmöte som hålls i augusti 2015. De internationella rådsmötena är det högsta beslutande organet bland de cirka två miljoner personer som är medlemmar i Amnesty. I dagens läge finns ingen samstämmighet i Amnestysektionerna om en policy eller hur denna ska se ut.

L-G Bekker från Sydafrika när The Lancet presenterar sina temaartiklar om hiv och sexarbete.

L-G Bekker från Sydafrika när The Lancet presenterar sina temaartiklar om hiv och sexarbete. Foto: International AIDS Society/Steve Forrest

Pye Jacobsson sade att hon har 26 års erfarenhet av sexarbete och underkände den svenska sexköpslagen, som har stöd av samtliga riksdagspartier. Hon pekade på att sexsäljare görs till offer och att stigmatiseringen är ett stort problem. Pye Jacobsson framhöll Nya Zeeland och New South Wales i Australien som positiva exempel där säljande och köpande av sex är avkriminaliserat. Hon pekade på att Norge nu kan vara på väg att avskaffa den sexköpslag, som efter svensk modell, infördes för några år sedan.

Emma Rosenqvist kom väl maskerad till diskussionen och förklarade varför:
– Jag är en före detta sexarbetare som har arbetat två år som eskort. Jag är maskerad eftersom att konsekvenserna av att visa mitt ansikte öppet är för stora. Om jag öppet hade visat mitt ansikte, skulle jag kunna bli av med jobb, familj, vänner och socialt nätverk.

Hon menade att det i denna diskussion är viktigt att ta reda på fakta och inte bara se till egna fördomar.
– Den som säljer sex kan bli av med vårdnaden av barn, sade Emma Rosenqvist. Det är inte fördomar som ska styra – då kan ju den som har gruppsex eller one-night-stands också drabbas.

Emma Rosenqvist och Pye Jacobsson var kritiska mot att det är lagligt i Sverige att sälja sex men att det bara är själva akten som är laglig. En hyrd bostad får inte användas för att sälja sex, det är inte tillåtet att arbeta tillsammans med andra, då detta kan räknas som koppleri och hotell får inte användas.

– Dessutom kan det vara svårt att våga vända sig till vården då det finns mycket fördomar, sade Emma Rosenqvist. Den som blir utsatt för brott kan också dra sig för att polisanmäla det då personen kan riskera att förlora sin bostad. Emma Rosenqvist beskrev hur tre poliser en gång stormade in i hennes lägenhet där hon frivilligt hade en eskortkund:
– De betraktade mig som ett offer som skulle räddas och sade att jag kunde vända mig till prostitutionsenheten om jag hade problem. För mig var det det sista ställe jag skulle vända mig till. Resultatet av polisens ingripande var att jag inte kunde bo kvar.

Alexander Alvina Chamberland var tidigare språkrör för Miljöpartiets Grön Ungdom men har nu lämnat partipolitiken och är queeraktivist. Han berättade att han hade erfarenhet av att sälja sex i Tyskland och USA.
– För sex-sju år sedan hade jag tyckt att sexköpslagen var jättebra, sade Alexander Alvina Chamberland . Nu tycker jag att det är en extremt problematisk lag. Internationellt tror jag att yngre feminister i större utsträckning är för en avkriminalisering. I Sverige ser det annorlunda ut då lagen historiskt sett kom till genom det radikalfeministiska inflytandet.

Alexander Alvina Chamberland uppgav också att migranter kan drabbas och sade att det händer att kvinnor avvisas vid gränsen till Norge om de har ett större antal kondomer i sin packning då det därför kan misstänkas att de ska ägna sig åt ”ohederligt arbete”. Han pekade också på att ”en ikon” som Angela Davis har tagit ställning för avkriminalisering av sexarbete. Angela Davis blev känd i slutet av 1960-talet då hon var aktiv i det amerikanska kommunistpartiet och stödde Svarta pantrarna. Hon ställdes inför rätta i en uppmärksammad process där hon anklagades för inblandning i ett gisslandrama som slutade med fyra personers död. Hon frikändes 1972 på alla punkter och har fortsatt som feminist, aktivist och akademiker.

13 000 personer deltog i den tjugonde aidskonferensen i Melbourne.

13 000 personer deltog i den tjugonde aidskonferensen i Melbourne. Foto: International AIDS Society/Steve Forrest

Den svenska sexköpslagen infördes 1999 och var en del av skärpt lagstiftning kring våld mot kvinnor. En syn att prostitution var en del av mäns våld mot kvinnor fanns som bakgrund. Denna syn har gjort att män som som säljer sex knappast har uppmärksammats alls. Detta trots att det bland yngre personer är vanligare att män säljer sex än att kvinnor gör det. Ungdomsstyrelsen har i åldersgruppen 16–25 år undersökt andelen som har haft sex mot ersättning. Antalet unga män som sålt sex ökade från år 2009 till 2012 från 1,7 procent till 2,1 procent medan antalet unga kvinnor minskade från 1,2 till 0,8 procent.

Den senaste offentliga utredningen om sexköpslagen gjordes av JK Anna Skarhed år 2010 och slog fast att lagen varit framgångsrik. Hon avvisade påståenden om att gatuprostitutionen flyttat över till internetprostitution. Anna Skarheds påståenden att det varit svårt att hitta uppgifter om män som säljer sex punkterades av RFSL, som på regeringens uppdrag gjorde en egen rapport om hbt-personer som säljer sex; ”Osynliga synliga aktörer” (2011).

– När vi på RFSL har undersökt män som säljer sex har vi inte haft några problem att hitta dem, förklarade Suzann Larsdotter. Vi har också intervjuat män som köper sex och där finns en syn att det är en morallag som de sätter sig över.
– Erfarenheterna från de som har haft sex mot ersättning var väldigt olika, påpekade Suzann Larsdotter. Det gemensamma var att de upplevde ett stigma och det är svårt att berätta för till exempel socialtjänsten eller sjukvården. När det gäller om personer som säljer sex mår bra så var det avgörande förmågan till gränssättning och självförtroende.

Ulrika Westerlund konstaterade att den feministiska rörelsen och hbtq-rörelsen är överens i många frågor men när det gäller frågan om sexköp så finns stora skillnader.
– Jag har fått mejl som ifrågasätter varför denna debatt ska hållas och frågan hur jag som kvinna kan sprida myten om den lyckliga horan, sade Ulrika Westerlund.

När det var dags för frågor var det flera som uttryckte tacksamhet över att ett sällan hört perspektiv på sexarbetarfrågan hade släppts fram.

Debatten på Pridehouse visade på den stora klyfta som finns i synen på prostitution. Den officiella bilden och den svenska lagstiftningen innebär att efterfrågan på sexsäljande kvinnor ska minska genom att sexköparen straffas. De som stödjer sexarbetares organisering lyfter fram stigmat som drabbar den som säljer sex och anser att det handlar om en ren morallag. Från hbtq-rörelsen lyfts också fram att schablonbilden av manliga köpare och kvinnliga säljare behöver kompletteras. Ulrika Westerlund påpekade att transrörelsen i vissa länder sätter sexarbetares rättigheter i fokus då många transpersoner säljer sex.

Från Rose Alliance drivs kravet att kopplerilagen ska avskaffas. I Sverige har en rad försök att åtala personer för människohandel för sexuella ändamål slutat med att domstolen istället har fällt åtalade personer för grovt koppleri. I många länder är en växande andel sexsäljare migranter och en del är föremål för människohandel. Sexköpare gör sällan någon skillnad på personernas bakgrund och här finns en problematik som sällan hamnar i fokus.

Ulf B Andersson

Amnesty Press på Stockholm Pride

PRIDE: “Pride är vår Almedalsvecka” (31 juli)

PRIDE: “Jag blev utfryst av både svenskar och mina muslimska landsmän när jag kom ut” (30 juli)

Läs mer från Amnesty Press

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Livlig debatt när Amnesty fattade beslut i sexarbetarfrågan (Amnesty Press 12 maj)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Den heta frågan om sexarbete och Amnesty (Amnesty Press 11 maj)

Kritikstorm mot Amnesty (Amnesty Press nr 1/2014)

Het debatt om prostitution (Amnesty Press 14 november 2006)

Läs mer från Amnesty International

Police seize sex workers and men believed to be gay in Tajikistan’s new ‘morality’ campaign (Amnesty International 13 juni)

Brazil: Sex workers evicted and abused by police (Blixtaktion från Amnesty 3 juli)

Läs också
Emma Rosenqvists blogg

Alexander Alvina Chamberlands blogg Nordiskt Forums slutdokument i juni 2014 med krav på att sexköp ska kriminaliseras

Kampanjen för att kriminalisera sexköp utomlands (Sveriges kvinnolobby, ROKS och SKR)

Kampanjen The Brussels’ Call ’Together for a Europe free from prostitution’ (Europeiska kvinnolobbyn)

Survivors Question U.N. Focus on Legalising Sex Work (IPS 26 september 2013)

reportage | 2014-08-01
Av: Ulf B Andersson