”Ökade protester mot regimen i Burma krävs”

reportage | 2003-06-18

När representanter för Burmas exilregering i Washington besökte Stockholm i slutet av förra veckan, som ett led i en turné i Norden, är det politiska läget i Burma fortfarande mycket oklart. Ovissheten är stor kring oppositionsledaren Aung San Suu Kyi och några av hennes medarbetare i National League for Democracy, NLD, sedan gripandena den 30 maj.

 • Vi är mycket oroade över Aung San Suu Kyis och hennes medarbetares säkerhet, sa premiärminister Dr Sein Win, vid ett möte på ABF i Stockholm förra fredagen, arrangerat av Palmecentret och Svenska Burmakommittén.

Win dementerade militärjuntans officiella siffror över antalet dödade och skadade och sa att dödsoffren är betydligt fler, minst 70 människor har dödats och drygt 100 skadats.

 • Människor är både arga, frustrerade och rädda. Man har stängt många av NLDs kontor och gripit personal.

Dr Sein Win, premiärminister i Burmas
exilregering, på Stockholmsbesök.

Win underströk att risken för fortsatta oroligheter i landet är stor och att människor som bevittnat upploppet och gripandena av NLD-ledare, riskerar att råka illa ut. Hårda gränskontroller har upprättats för att hindra att vittnen flyr landet. Många är rädda och håller sig gömda.

Både premiärminister Dr Sein Win och Thang Htun, ansvarig för FN-frågor i exilregeringen sa att de hoppats på en positiv dialog mellan militärjuntan och NLD när Aung San Suu Kyi släpptes för ett år sedan.

 • Men så har inte skett tyvärr. Regimen menade inte allvar med dialogen, sa Thang Htun.

Htun menade att det internationella trycket efter Suu Kyis frisläppande inte var tillräckligt starkt för att tvinga regimen till förhandlingsbordet.
- De ville inte finna lösningar, bara vinna tid. Frågan är varför regimen väljer konfrontation och våld när man vet att protester väntar?, frågade sig Htun retoriskt.

Själv menade han att regimens intresse främst rör den egna befolkningen. När Suu Kyi släpptes och började turnera runt i landet, ökade människors medvetenhet, vilket blev ett för stort hot.

 • Regimen bryr sig inte om responsen från omvärlden, sa Htun.

Thang Htun hyllade USAs kraftiga sanktioner mot Burma, som bland annat innefattar förbud mot utländska nyinvesteringar och importembargo och ansåg att EU borde skärpa sina sanktioner på liknande sätt.

 • Det är inte lämpligt att nu skicka en EU-delegation till Burma, det skulle enbart legitimera regimen som ändå inte lyssnar.
  Thang förordade istället internationell press och diplomati.

 • Nu är tid att sända ett klart budskap att omvärlden inte accepterar det inträffade, ett moraliskt budskap till Burmas folk.

Thang Htun, ansvarig för FN-frågor
i Burmas exilregering.

På sin turné runt Norden var delegationen nöjd med besöken i Norge och särskilt Danmark, där utrikesministern lovat att försöka påverka EU till hårdare sanktioner. Mötet i Stockholm fick inte lika positiv respons:

 • Vi kände inte att man hade några klara idéer om vad som var möjligt att bidra med. Mötet var lite förvirrat och vi hamnade i en debatt om huruvida ekonomiska sanktioner var bra eller ej, sa Htun.

När det gällde FN uttryckte delegationen önskemål om att Burma tas upp i FNs säkerhetsråd. Thang Htun förespråkade någon form av intervention, kanske genom en fredsbevarande styrka, liknande den i Östtimor.

När det gäller reaktioner på oroligheterna i Burma inom Asean, det asiatiska frihandelsområdet, underströk premiärminister Dr Sein Win betydelsen av regionalpolitik.

 • Tidigare har reaktionerna från grannländerna varit att det handlar om interna angelägenheter. Men nu har Thailand öppet kritiserat det inträffade. Burma är medlem i Asean och när de beter sig illa så får hela organisationen dåligt rykte. Grannländerna är mycket viktiga vårt fall.

På en fråga från en åhörare om människor i Burma verkligen vågade delta i Suu Kyis möten innan hon greps, lyser de båda representanterna för exilregeringen upp märkbart.

 • Rädslan för att åka på NLDs möten finns där bland folk. På vissa ställen konfiskerade man alla högtalare och försökte störa Aung San Suu Kyis tal med höga ljud.
 • Men folk kom ut ändå, de kunde inte stanna inomhus. Så stark är hennes utstrålning. Tusentals människor hyllade henne, berättade Htun och log.

Text och bild: Helena Norman

reportage | 2003-06-18