Ja till fortsatt direktdemokrati

Reportage | 2005-06-10
Även publicerad i AmnestyPress #2/2005

Demokratiutredningen lade fram ett förslag om representativ demokrati redan 2001 vid årsmötet i Visby. Bakgrunden är det vikande årsmötesdeltagandet som blivit allt mer påtagligt under senare år. Under 1990-talet deltog i genomsnitt 360 personer vid Amnestys årsmöten. I år bara 197.
För att summera de båda lägrens argument i år kan man säga att direktdemokratins idé – en medlem en röst – gör det möjligt för alla medlemmar att känna sig delaktiga. Baksidan är att de som fattar besluten är väldigt få, eftersom många väljer att stanna hemma av en eller annan anledning. De som förespråkar representativ demokrati – en grupp en röst - framhåller att det skulle bidra till ökat intresse, eftersom det bygger på väl informerade beslut i den grupp som medlemmarna har kontinuerlig kontakt med. Nackdelen är det i praktiken kan bli ett fåtal starka personer som fattar besluten, även med detta system.
Årsmötet 2005 röstade med stor majoritet för att behålla direktdemokratin med motiveringen att risken finns att ännu fler väljer att inte åka på årsmöten om de inte kan vara där och representera sig själva.

Text: Josef Björklund

Reportage | 2005-06-10
Även publicerad i AmnestyPress #2/2005