En mer komplex bild av Nordkorea

Som ung poet fick Jang Jin-sung anställning på ”Departementet för enad front”, med uppdrag att skriva poesi och litteratur till stöd för den dåvarande diktatorn Kim Jong Il. När Jang Jin-sung hamnade i onåd lämnade han Nordkorea. Hans bok "Käre ledare" ger en mer komplex bild av Nordkorea än vad vi annars får.

böcker | 2015-03-03
Av: Christoffer Dahlin
Även publicerad i AmnestyPress #1/2015
Jang Jin-sung lämnade Nordkorea och har nu skrivit om sina upplevelser i det slutna landet.

Jang Jin-sung lämnade Nordkorea och har nu skrivit om sina upplevelser i det slutna landet. Foto: Norstedts

Bok: Käre ledare. Min flykt från Nordkorea
Författare: Jang Jin-sung
Översättning: Ylva Mörk
Förlag: Norstedts

I år är det 70 år sedan Nordkorea grundades. Regimen firar med 310 nya slagord. Vad sägs om: ”Låt oss förvandla hela landet till ett drömland genom samarbete mellan armén och folket”. Eller: ”Låt oss bli ett svampland genom att odla svamp på ett vetenskapligt, intensivt och industrialiserat vis!”

Märkligt? Ja, för många utomstående framstår det slutna Nordkorea som obegripligt. Därför är Jang Jin-sungs Käre ledare – min flykt från Nordkorea intressant. I boken får vi en inblick i den nordkoreanska maktapparaten. Som ung poet fick Jang Jin-sung anställning på ”Departementet för enad front”, med uppdrag att skriva poesi och litteratur till stöd för den dåvarande diktatorn Kim Jong Il. Han var lojal, älskade sin ledare, producerade propaganda och klättrade snabbt i Arbetarpartiets hierarki. Men revolutionen äter ju sina egna barn, som det heter. Jan Jing-sung hamnade i onåd och tvingades fly landet.

I boken skildrar han både sitt privilegierade liv i Nordkorea och flykten till Sydkorea. Det är välskrivet, spännande och upprörande. Med sin kunskap om regimen ger Jan Jing-sung en mer komplex bild av Nordkorea än den vi vanligtvis får. Den verkliga makten, menar han, ligger inte hos Kim-dynastin utan hos ”Departementet för vägledning och organisering”. Detta byråkratiska monster kontrollerar säkerhetstjänsten, fång- och arbetslägren, utrikeshandeln och utgör själva ”motorn” i Nordkorea. Alla viktiga beslut passerar departementet. Personkulten är framförallt ett maktmedel, enligt författaren.

Käre ledare.

Käre ledare. Foto: Norstedts

Men Jang Jin-sung ser också sprickor i muren. Under svälten på 1990-talet kollapsade det statliga distributionssystemet för livsmedel och människor fick klara sig själva. En småskalig privat ekonomi växte fram. Nu kontrollerar inte längre regimen priset på till exempel ägg. Och denna myriad av små beslut som marknadsekonomin utgör ser Jang Jin-sung som en utmaning mot den totalitära staten.

Nu är kanske den påstådda motsättningen mellan diktatur och marknadsekonomi lite tveksam. Men kanske har han rätt. Ett slagord skulle i så fall kunna vara: "På äggprisets fluktuationer bygger vi ett nytt land!"

Christoffer Dahlin

Läs mer
"Det finns inga problem i Nordkorea" (Reportage i Amnesty Press nr 5/2013)

Läs också
Nordkorea: "Den andra intervjun" (Amnesty International 6 februari 2015)

böcker | 2015-03-03
Av: Christoffer Dahlin
Även publicerad i AmnestyPress #1/2015