Exploateringens många nyanser

böcker | 2012-11-11

Abdulrazak Gurnah
Paradiset
Celanders förlag
Övers: Helena Hansson

I romanen "Paradiset" gör författaren Abdulrazak Gurnah en återblick i historien på slaveriet i den kenyanska staden Mombasa vid tiden för förra sekelskiftet. Gurnah kommer från ön Zanzibar utanför Tanzanias kust och föreläser för närvarande i litteratur vid ett universitet i Canterbury, England.

Redan i början av berättelsen infinner sig en obehaglig känsla av maktlöshet. Vi möter Yusuf, en ung pojke vars far står i skuld till en förmögen arabisk köpman. En vacker dag går fadern med på att avvara sin unge son som betalning för skulden och köpmannen tar med sig Yusuf till Mombasa. Vid denna tidpunkt var staden en del av det brittiska protektoratet i Östafrika, som senare kom att bli nuvarande Kenya. Slaveri var förbjudet men i Abdulrazak Gurnahs roman pågår det i det fördolda, uppburet av en kuvande ekonomisk paternalism.

Köpmannen introducerar Yusuf för Khalil som tar sig an pojken som lärling i köpmannens butik. Under de kommande åren blir han satt att arbeta utan en aning om när eller om han någonsin ska få återse sina föräldrar. Med jämna mellanrum ger sig köpmannen av på längre handelsresor inåt landet och i hans frånvaro vågar sig Khalil och Yusuf ut på upptäcktsfärder i staden. I dessa stunder tar nyfikna men ytterst blygsamma drömmar form inom Yusuf och framtiden verkar inte alldeles förutsägbar.

När han sedan, några år äldre, får följa med sin herre på en av hans längre resor inåt landet, tillåts han också att smaka på vad som skulle kunna kallas frihet. Han möter nya människor från olika bakgrunder och tillåts gå i Koranskola för att lära sig läsa. Författaren Abdulrazak Gurnah ger på det sättet en uppfattning om den etniska mångfald som präglade Kenya under förra sekelskiftet. Indier anlände exempelvis i stora antal för att bygga järnväg och bedriva handel tillsammans med araber och olika stamfolk. Allt under översyn av britterna förstås.

Med samma, skoningslösa, iakttagelseförmåga blottlägger emellertid Gurnah hur ringa och betydelselösa Yusufs erfarenheter ändå blir i slutändan. Framför allt när de ställs i förhållande till den brutala underkastelse som kolonialmakterna fordrade av sina nya ofrivilliga undersåtar. När ett hinder överkoms finns alltid ett större som väntar. Paradiset blir således en demonstration av den koloniala exploateringens många nyanser och en påminnelse om hur ofrihet ofta åsamkas de redan ofria emellan.

Martin Karlsson

böcker | 2012-11-11