ALMEDALEN: Kvinnorättsaktivisters utsatta position

En samstämmig panel på Säkerhetspolitiskt sommartorg diskuterade under tisdagen i Almedalen.kvinnorättsaktivisters arbete runt om i världen. Innan panelen tog plats visades dokumentären ”Sex dagar”, en film om tre kvinnorättsaktivisters kamp för kvinnors rättigheter.

reportage | 2013-07-03
Av: Josefine Nilsman
Annika Flensburg.

Annika Flensburg. Foto: Annie Beckman

Runt om i världen trotsar kvinnor våld och hot medan de arbetar för att skapa en bättre situation för andra kvinnor. För att synliggöra kvinnorättsaktivisters arbete har Kvinna till kvinna tillsammans med produktionsbolaget Thelma och Louise gjort dokumentären Sex dagar. En förkortad version av dokumentären visades där seminariebesökarna fick ta del av tre kvinnorättsaktivisters arbete runt om i världen; Lanja, journalist och föreståndare för en kvinnorättsorganisation i Irak, Nelly, ledare av en kvinnorättsorganisation i Liberia samt Maia, som arbetar i utbrytarprovinsen Abchazien i Georgien. Filmen har skapats för att synliggöra kvinnorättsaktivisters arbete och väver samman tre kvinnors vardag i olika krigszoner.

Moderator var Annika Flensburg, pressansvarig på Kvinna till kvinna, och Katarina Bergehed, kampanjsamordnare på Amnesty och Ulrika Lindblad, genusrådgivare på Myndigheten för Beredskap (MSB) samtalade om kvinnorättsaktivisters situation och hur de kan stöttas i sitt arbete.

Katarina Bergehed.

Katarina Bergehed. Foto: Annie Beckman

– Dokumentären ger en inblick i ett otroligt viktigt arbete och fångar även den enorma bredd av rättighetsfrågor som rättighetsförsvarare griper sig an, som exempelvis sexuellt våld och arbete för jämställdhet, säger Katarina Bergehed.
– Jag beundrar aktivisterna som offrar mycket av sin egen säkerhet för att jobba med dessa frågor. Vi ser även att de stöter på samma problematik trots att de befinner sig i olika regioner. Kvinnor saknar utbildning, tillgång till hälsa och mänskliga rättigheter, säger Ulrika Lindblad.

Varför får då diskriminering och våld fortgå? Kvinnor prioriteras inte men vad är problemet som gör att kvinnor inte deltar i besluten?
– Det finns många anledningar och hot om våld, främst sexuellt våld, osynliggörande och korruption är en del. Kvinnor som jobbar med extremt svårjobbade frågor utmanar rådande normer om kön och kvinnans roll, vilket möter motstånd på flera håll. Därutöver gör inte det internationella samfundet tillräckligt för att förändra situationen, menar Katarina Bergehed.
– Vi måste jobba på olika nivåer; policynivå, lagstiftning, attityder och normer, fyller Ulrika Lindblad i.

Ulrika Lindblad.

Ulrika Lindblad. Foto: Annie Beckman

Vad kan det internationella samfundet göra?
– De kan lägga vikt vid kvinnors deltagande. Detta så att kvinnor får möjlighet att bidra med sin erfarenhet och sina perspektiv men även att man ser att det finns en stor vinst i det, säger Ulrika Lindblad.

Vad kan politiker göra?
– Det pågår enormt många konflikter, exempelvis i Syrien, där kvinnor lyser med sin frånvaro i oppositionen. Det är viktigt att Sverige trycker på att kvinnors ska finnas med i förhandlingarna. Kvinnor är drabbade men även helt centrala aktörer, därför är det viktigt att Sverige trycker på vid alla utrikespolitiska sammanhang att kvinnor ska sitta med i förhandlingarna, avslutar Katarina Bergehed.

Text: Josefine Nilsman

reportage | 2013-07-03
Av: Josefine Nilsman