Oklar diskussion om övergångsregler

reportage | 2004-03-26

Migrationsfrågan är rykande aktuell just nu. Inför EU:s utvidgning den första maj vill socialdemokraterna införa övergångsregler. Samtidigt har en global kommission om migration tillsatts. Jan O Karlsson, ordförande för Global Comission on Migration, LO-ekonomen Dan Andersson och DN-skribenten Barbro Hedvall gjorde ett försök att förklara Sveriges position under ett seminarium på ABF-huset den 25 mars. Frågorna var många men några lösningar presenterades inte.

Moderatorn Thomas Hammarberg inledde seminariet med att säga att det vore bra om vi kunde lyfta blicken från den debatt som nu förs och också diskutera vad som väntar längre fram. De viktiga frågorna om övergångsreglerna försvann och istället fördes en mer filosofisk diskussion om migration.

Förste talare var Jan O Karlsson som konstaterade att migrationen inte kan regleras på nationell nivå. The Global Comission on Migration, där han är ordförande, ska utarbeta en rättsordning för migranter inom ramen för FN.

Thomas Hammarberg påpekade att det redan finns en konvention som rör migranters rättigheter. Trots att Sverige har varit med och arbetat fram konventionen har man inte ratificerat den. Det har inte heller något av de andra EU-länderna.

  • Det är en fråga vi ska besvara. Varför konventionen inte håller, sade Jan O Karlsson.

Han jämför dagens migrationspolitik med den slutna handelspolitiken på 1600-talet.

  • Alla länder beter sig som på 1600-talet under merkantilismen. Som om vi kunde fatta alla beslut själva.

LO-ekonomen Dan Andersson hävdade motsatsen:

  • Sverige är inget slutet land

Han poängterar att vi lyckats undvika ett främlingsfientligt parti och att 22% av LO:s medlemmar är utlandsfödda.

I Sverige faller födelsetalen samtidigt som allt fler människor lever längre. Färre personer måste försörja fler. På samma gång finns det flyktingar och migranter som knackar på dörren och vill arbeta i Sverige.

Dan Andersson tror inte att migrationen är en lösning på problemen. De som invandrar till ett land kommer också att behöva sjukvård och äldreomsorg och pension. Enligt honom påverkar migrationen bara försörjningen på kort sikt.

I Storbritannien, USA och Irland har man använt sig av en liberal modell för att reglera tillträdet till välfärdsstaten. Invandrade grupper får arbeta många timmar till låga löner utan fackanslutning. I Tyskland och Österrike finns ett gästarbetarsystem. Migranterna arbetar utomlands under en period för att sedan återvända hem. Gästarbetarna får inte fullständiga rättigheter.

Dan Andersson utgår ifrån att människor som flytt till Sverige också vill ha en välfärdsstat. Arbetsgivarna ska inte kunna smita från avtalet eller utestänga människor.

  • Men varje land måste sätta upp regler för tillträdet till välfärdsstaten

På frågan om man tänkt att organisera arbetare som saknar uppehållstillstånd svarar han undvikande att det som krävs för ett medlemskap i facket är att man betalar fackavgift och att man inte accepterar underbudskonkurrens.

I praktiken innebär detta att man inte solidariserar sig med migranter som arbetar utan papper.

Att omkonstruera välfärdsstaten så att den fungerar i en öppen värld blir den yngre socialdemokratins stora uppgift, menar Dan Andersson.

Av: Emma Welander,
praktikant Amnesty Press

reportage | 2004-03-26