En kvinnlig soldat i Pyongyang framför ett monument för att hylla segern över USA. Foto: Jonas Gratzer

Flera tusen prenumeranter utan Amnesty Press!
På grund av ett tekniskt missöde vid adresseringen har mellan 2 000 och 2 500 exemplar av Amnesty Press inte delats ut till medlemmar och prenumeranter. Under mellandagarna kommer vi att försöka att återskapa korrekt namn och adress på dessa tidningar och kommer att skicka ut dem senare. Redaktionen beklagar djupt detta missöde!

Amnesty Press nr 5/2013 rapporterar från det slutna Nordkorea och en ung kvinna som flydde som 17-åring och idag lever i Sydkorea intervjuas. Vi intervjuar också troende muslimer som är öppet homosexuella och berättar om människorättssituationen i Ryssland. Dessutom avskedsintervju med Lise Bergh som slutar som generalsekreterare.


Från detta nummer:


Blod är ett billigt pris för frihet är Staffan Lindbergs debutbok. Foto: Atlas

Stark bok om arabiska våren


böcker | Av Katarina Bergehed | 2013-12-10 | Publicerad i AP #5/2013

I början av januari 2011 inleddes protester i Tunisien som snart skulle sprida sig runt om i Mellanöstern och Nordafrika och bli till det som kallas den arabiska våren. Sedan dess har mycket skrivits som analyserar dessa omvälvningar. Staffan Lindbergs bok "Blod är ett billigt pris för frihet" är dock annorlunda då han från sina reportageresor till Egypten, Syrien och Iran har valt att lyfta fram enskilda människors motstånd. Katarina Bergehed är imponerad av Lindbergs bok.Stöd till militär insats


ledare | Av Ulf B Andersson | 2013-12-10 | Publicerad i AP #5/2013

Amnesty International uppmanade den 2 december FN:s säkerhetsråd att snarast fatta beslut om att skicka en fredsbevarande styrka till Centralafrikanska republiken, CAR. Det är ovanligt, men inte unikt, att Amnesty kräver militär intervention för att skydda civila.


Arkivet: