"Hur många av er kom ihåg passet?"

A-day är arrangemanget där upplevelsen går genom magen och upp i huvudet. Med interaktiva övningar och berättelser om verkliga människor vill Amnesty nå ut till gymnasieungdomar. Amnesty Press besökte Zita i Stockholm.

Reportage | 2013-12-10
Av: Charlie Olofsson
Även publicerad i AmnestyPress #5/2013
Amanda Troeng och Lydia Carling deltog under A-day i Stockholm.

Amanda Troeng och Lydia Carling deltog under A-day i Stockholm. Foto: Charlie Olofsson

Teheran, Moskva och Yaoundé var några städer som eleverna fick besöka under höstens sista A-day på biograf Zita i Stockholm.
– Jag hoppas att de får en känsla för vad mänskliga rättigheter handlar om, säger utbildaren Phiona Batuuka.
Efter en pilotsatsning i Göteborg förra året har A-day under hösten hållits i Göteborg, Stockholm och Malmö.
– Intresset från lärare har varit överväldigande, säger projektledaren Martin Rydehn och berättar att platserna på höstens arrangemang bokades upp på en och en halv dag.

A-day är ett interaktivt arrangemang och publiken deltar genom olika typer av övningar. På Zita visade de 130 eleverna vad de tyckte i olika frågor genom att hålla upp färgade lappar. Grönt för ja och rött för nej. I början av utbildningen hölls också en fyra-hörn-övning där de fick ta ställning till vilket av A-days tre teman de tycker är viktigast: Att få älska vem man vill, att få uttrycka sig fritt eller att få bo var man vill. Lydia Carling, som går på Globala gymnasiet valde det fjärde alternativet, ”öppna hörnet”.

– Jag hade tänkt ställa mig på ”att få älska vem man vill” men sedan kände jag att det inte går att välja bland de här rättigheterna. Man måste ha alla, förklarar hon.
Tanken är att A-day ska ge eleverna en upplevelse som går genom magen och sedan upp i huvudet, förklarar Martin Rydehn. Genom filmklipp får eleverna lyssna till vittnesmål kring teman som hbtq-frågor, yttrandefrihet samt flyktingar och migration.

A-day har varit populärt. Här är elever på väg att delta i Göteborg.

A-day har varit populärt. Här är elever på väg att delta i Göteborg. Foto: Christoffer Dahlin

– De enskilda människornas berättelser är själva navet. Det är unikt för Amnesty att vi har möjlighet att berätta om specifika fall så här, säger Martin Rydehn.
Genom en medveten metod, med genomtänkt dramaturgi, hoppas han att A-day ska väcka engagemang. – Förhoppningen är att eleverna ska lämna salongen med en känsla av att det går att påverka och förändra, säger han.

På Zita fick eleverna bland annat höra om 14-åriga Amin, som flydde från Somalia och reste över Medelhavet i en överlastad båt. Lite senare uppmanades eleverna att plocka fram papper och penna. Utbildaren Jenny Jonskog läste upp en text om ett scenario där eleverna skulle tänka sig att de bodde i ett krigsdrabbat område och blev tvungna att fly. De fick veta att de hade en buss och instruerades att skriva upp vilka personer och ägodelar de skulle ta med sig. Längre in i övningen förändrades förutsättningarna då det framgick att bussen inte gick att använda. I stället hade de nu bara en personbil och måste alltså stryka både personer och ägodelar på listan.

– Hur många av er kom ihåg passet? frågar utbildaren Jenny Jonskog efter övningen.

Hon möts av en suck från publiken. Nästan alla har glömt att skriva upp det på listan. Det gäller även Amanda Troeng, som går på Globala gymnasiet. Frågorna som har tagits upp under dagen är inte precis nya för henne men hon tycker att filmerna och övningarna gör att de känns mer verkliga.
– Man blir mer medveten. Vi jobbar ju med de här frågorna i skolan men här känns det mer på riktigt, säger hon.

Deltagare på A-day i Göteborg

Deltagare på A-day i Göteborg Foto: Christoffer Dahlin

Totalt har 1 700 elever deltagit i höstens A-dayarrangemang och fler kommer att få chansen i vår och nästa höst. – Jag hoppas att vi ska nå ut till ännu fler ungdomar, säger Martin Rydehn.

Text: Charlie Olofsson

Läs mer om Amnesty i skolan

Reportage | 2013-12-10
Av: Charlie Olofsson
Även publicerad i AmnestyPress #5/2013