Skakande dokument

Läst & Sett | 2009-01-20

»Konsten att dölja en massaker.
En resa bakom sidenridån«
Elin Jönsson
Ersatz

Några dagar i maj 2005 hamnade staden Andijan i Ferganadalen i östra Uzbekistan i världens fokus. Svenska radiolyssnare kunde i ekosändningar följa dramatiken genom Elin Jönssons rapporter, först från huvudstaden Tasjkent och sedan från Andijan.

Än idag är det ingen som exakt vet vad som hände i Andijan den 13 maj 2005. Kraven på en internationell undersökning har sopats under mattan. Den officiella siffran över antalet döda sedan säkerhetsstyrkor öppnade eld är 187 personer men en vanlig uppskattning är att omkring 600 dödades i det som International Herald Tribune kallat »den blodigaste massakern sedan Himmelska fridens torg«. I motsats till det som hände i Peking den 4 juni 1989 är dock blodbadet på Baburtorget 2005 föga känt och i oktober 2008 beslöt EU att definitivt skrota sanktionerna mot de tolv personer som utpekats som ansvariga för massakern.

Elin Jönsson har nu skrivit en reportagebok om dramatiken i Uzbekistan våren 2005. När hon berättar om sin jakt på sanningen är det som att läsa en fiktiv thriller. Hon gör ett ambitiöst försök att reda ut vad som verkligen inträffade i Andijan och söker förklara akramisterna, den märkliga affärsrörelse med religiös inspiration, som hade en nyckelroll i det väpnade uppror som föregick massakern. En svensk publik får i denna bok möta ett stort antal uzbekiska röster och det är inte ovanligt att Elin Jönsson konstaterar att personerna numera fått en fristad i Sverige, med andra ord svensk asylpolitik när den fungerar som bäst.

Det står i bjärt kontrast till svenska företag som Telia Sonera och Vattenfall, som inte tvekat att göra affärer med Islam Karimovs regim, där dottern Gulnora Karimova utpekas som arvtagare till faderns diktatur. Hon påstås ha tillgångar på 100 miljarder kronor!

Elin Jönssons bok är ett skakande dokument om en av Centralasiens värsta regimer. Den är skriven med kärlek när det handlar om hennes modiga journalistkollegor i regionen och med vrede över dem som mördas och fängslas på order av Karimov.

Ulf B Andersson

Läst & Sett | 2009-01-20