Lesotho – ett av de mest hiv-drabbade länderna

Den 1 december är internationella dagen mot hiv och aids (World Aids Day, WAD). Det är ett initiativ av FN för att uppmärksamma den globala hivepidemin och alla som dött av sjukdomen. Idag lever 35 miljoner människor med hiv eller utvecklad aids, och det tredje värst drabbade landet i världen är Lesotho. Varje dag smittas 50 personer i Lesotho med hiv samtidigt som över 60 personer dör dagligen i aids-relaterade sjukdomar. Under en period var situationen så allvarlig att befolkningsmängden i landet sjönk. 2006 rapporterade media att hiv-positiva barn, och barn vars föräldrar dött i aids-relaterade sjukdomar, lämnats för att dö på gatorna.

reportage | 2013-12-01
Av: Sofie Grundin
Det är inte ovanligt att barn vandrar två-tre timmar enkel väg för att komma till skolan.

Det är inte ovanligt att barn vandrar två-tre timmar enkel väg för att komma till skolan. Foto: Sofie Grundin

Omringat av Sydafrika finner vi det lilla landet Lesotho. Ett bergigt kungarike som är ett av världens fattigaste länder. Någonstans mellan Lesothos berg finns ett sjukhus med gulnad färg på väggarna. I en sal som håller andan byter en sjuksyster kateter på en patient med tom blick. En annan kvinna ligger på golvet. Korridoren utgör en avdelning för framförallt aids samt tuberkulossjuka, somligas tillstånd är kritiskt. Sjuksystern skakar på huvudet när hon får frågan om patienterna kommer att skrivas ut igen.

Uppe på ett av Lesothos många berg har någon målat ett stort rött band, symbolen för kampen mot hiv och aids. Hiv är en del av vardagen i Lesotho och värst drabbad av situationen är föräldralösa barn eller barn som lever med hiv. År 2006 var situationen så illa att hiv positiva barn, och barn vars föräldrar dött i aids-relaterade sjukdomar, övergetts på gatorna för att dö ensamma. Mpoi Mpiti arbetar på organisationen Help Lesotho. Hon säger:
– Barnen i Lesotho har drabbats hårt av hiv-spridningen. Föräldrarna dör och ansvaret för barnen lämnas över till morföräldrarna. Men i vissa fall saknar morföräldrarna möjlighet, kanske både ekonomiskt och fysiskt, eller så kanske de rent av inte längre finns i livet. I de fallen lämnas barnen ensamma att ta hand om och försörja sig själva.

Mpoi Mpiti längst ut till höger med flickor som bor på Help Lesotho.

Mpoi Mpiti längst ut till höger med flickor som bor på Help Lesotho. Foto: Sofie Grundin

FN:s barnorgan UNICEF rapporterar att Lesotho har över 180 000 föräldralösa och sårbara barn. Samtidigt är 40 procent av befolkningen under 15 år, och medellivslängden är 46 år, enligt FN’s utvecklingsrapport från 2010. Det är vanligt att barn tas ur skolan för att hjälpa till med den ekonomiska försörjningen när föräldrar och släktingar dör. Det är samtidigt vanligt att vissa hushåll sköts fullständigt av barn.
– Lesotho är ett av världens fattigaste länder, fortsätter Mpoi Mpiti. Barnprostitution och trafficking är ett växande problem då barn utan föräldrar eller vuxna som kan ta hand om dem är lättare att lura in i sådana verksamheter. Många barn hamnar på gatan och tvingas eller luras till att sälja sex och kanske utsätts för trafficking och säljs vidare till andra delar av världen.

Lesotho är ett ruralt land där människor boende på landsbygden ibland saknar kunskap om vad hiv är, hur det sprids och vilka behandlingar man behöver om man är smittad. Det existerar även myter kring sjukdomsförloppet.
– Häxläkare säger att de som insjuknat i hiv har blivit förtrollade, berättar Mpoi Mpiti . Det finns ett sådant motstånd mot att erkänna att någon eller man själv är hiv-positiv. Häxläkarna sprider även myter om att man kan bli botad från sin hiv-sjukdom om man har sex med en oskuld eller en ung flicka. Våldtäkt av flickor är vanligt som en konsekvens av detta, och det leder även till en spridning av sjukdomen.

Det bergiga kungariket Lesotho är omgärdat av Sydafrika.

Det bergiga kungariket Lesotho är omgärdat av Sydafrika. Foto: Sofie Grundin

Men det handlar också om att man inte har kunskap om att det går att leva med hiv eller hur man skyddar sig från att få det. Det finns även scenarier då exempelvis unga flickor faktiskt vet om att det finns en risk att smittas med hiv men behovet av att exempelvis få pengar i utbyte mot sex är större. Lineo Mofilikoane är född och uppvuxen i landet och arbetar även hon på Help Lesotho.
– Det finns de som vet vad hiv är. Men man är så beroende av att få pengar till att överleva att man faktiskt inte bryr sig. Jag vet flickor som blivit smittade med hiv då männen inte velat använda kondom. De flickorna bär på en otrolig ilska och vissa av dem vill hämnas och använder därför inte kondom när de säljer sex, säger Lineo Mofilikoane.

Ute på en torr slätt finner vi en stor ljusmålad byggnad. Organisationen Help Lesotho driver bland annat ett utbildningsprojekt där man vill ge framstående flickor en möjlighet till utbildning. Grundläggande utbildning till och med årskurs 7 är gratis i Lesotho och läskunnigheten i landet är hög. Trots den utbredda fattigdomen kan nästan nio av tio vuxna läsa och kvinnor är oftare mer läskunniga än män.
Högstadie- samt gymnasial och universitetsutbildning kostar dock och på grund av den svåra fattigdomen är det svårt för många att betala skolavgifter och uniformskostnader. Help Lesotho erbjuder ett begränsat antal flickor att bo i deras ljusmålade byggnad och betalar för alla skolavgifter, mat och kostnader. Det är ett sätt att försöka att förändra samhället i grunden och stärka kvinnans ställning i ett annars traditionellt och förhållandevis patriarkalt Lesotho.
– Unga flickor och kvinnor är värst drabbade av hiv i Lesotho. Inte bara av sjukdomen utan också i ett liv som hiv-positiv. En kvinna som är hiv-positiv kommer med stor sannolikhet att jagas iväg från byn där hon bor och hon kommer att kallas för hora. En man blir inte behandlad på samma sätt. Därför förnekar många att de har hiv och att de behöver vård, förklarar Mpoi Mpiti.

Lineo Mofilikoane.

Lineo Mofilikoane. Foto: Sofie Grundin

Hiv/aids-spridningen i Lesotho är 23,2 procent bland människorna i åldern 15-49 år, vilket gör landet till det tredje värst drabbade i världen. Av dessa är 26 procent kvinnor och 19 procent män. Kvinnor har lättare att smittas med hiv på grund av hur kroppen är konstruerad. Men det handlar även om sociala problematiska faktorer som gör en kvinna mer sårbar i Lesotho. Lineo Mofilikoane förklarar:
– I Lesotho ska inte en ogift kvinna vara sexuellt aktiv. Om hon bär på kondomer så betyder det att hon har sex, och då kommer hon att få problem om någon upptäcker det. En flicka som har ett förhållande ska inte heller bära kondomer då det får henne att framstå som lösaktigt och att hon har flera partners. Till och med hennes egen pojkvän skulle behandla henne illa om han fann att hon bar kondomer.

– Det är svårt för flickor att skydda sig och använda kondom, fortsätter hon. Dels för att hon har begränsad tillgång till dem men samtidigt för att det är tabu för henne att bära dem. Men framförallt handlar det om att hon inte kan säga nej om mannen inte vill använda kondom. Det är männen som bestämmer över kvinnan i Lesotho.
Hon berättar att fattiga tjejer ibland träffar äldre män för att få pengar:
– De vet om att det finns en risk att smittas av hiv, men stigmat kring kondomanvändning, att vara sexuellt aktiv och stigmat kring hiv samt det oerhörda behovet att få pengar, är större.

Flickor på Help Lesotho.

Flickor på Help Lesotho. Foto: Sofie Grundin

Hiv står för humant immunbristvirus. Hiv är ett virus som förstör människans vita blodkroppar. När våra vita blodkroppar fungerar så bildar de antikroppar som utgör kroppens immunförsvar och skyddar oss mot sjukdomar. När en människa smittas med hiv så attackeras och förstörs de vita blodkropparna successivt av hiv-viruset. I takt med att de vita blodkropparna bryts ned så försämras kroppens immunförsvar vilket leder till att man lättare får sjukdomar.

Om man inte får tillgång till hiv-bromsmediciner så kommer nedbrytningen av de vita blodkropparna att fortsätta till dess att immunförsvaret är fullkomligt nedbrutet, när detta sker så har kroppen utvecklat aids. Aids är alltså ett sjukdomstillstånd när immunförsvaret är så pass nedbrutet att kroppen är mottaglig för sjukdomar som andra människor med ett fungerande immunförsvar har svårare att få. I länder som Lesotho där tuberkulos är vanligt smittas aids-sjuka lätt av tuberkulos, vilket de sedan dör av. Människor dör alltså av aids-relaterade sjukdomar, och inte av aids i sig.

Bromsmediciner.

Bromsmediciner. Foto: Sofie Grundin

Idag finns det effektiva behandlingar som kan bromsa nedbrytningen av de vita blodkropparna vid en hiv-infektion så att kroppen inte utvecklar aids. Till exempel kan man i ett land som Sverige undgå att hiv utvecklas till aids om man har fått tillgång till bromsmediciner. I Lesotho däremot, där fattigdomen är utbredd finns det inte tillgång till bromsmediciner till alla som behöver det. Det finns alltså behandling i Lesotho, men inte tillgång till den. Lineo Mofilikoane berättar:
– Även om regeringen har gjort jättemycket för att bekämpa spridningen av hiv så är leveransen av bromsmediciner ett problem. En människa som bär på sjukdomen i Lesotho kanske måste lägga sina sista pengar på att ta sig till en klinik för att få sin bromsmedicin, när hon sen kommer dit så visar det sig att kliniken inte har fått någon leverans. Hon får inga mediciner och har sedan inte råd att komma tillbaka för att få vård. Hennes hiv fortsätter att spridas och hon utvecklar aids, och sedan är det försent.

Lesotho har urholkats som en konsekvens av spridningen av hiv och aids. Ekonomin har drabbats hårt, men samtidigt påverkas även demokratin och samhället i helhet när nyckelpersoner inom regeringen dör i aidsrelaterade sjukdomar. Att bearbeta och motverka sjukdomen har blivit en av regeringens främsta prioriteringar. Framgångar har dock varit svåra att skörda då landet är i stort behov av internationellt bistånd.

Lineo Mofilikoane vet inte riktigt vad hon ska svara på frågan om hur hon ser på Lesothos framtid. För några år sedan minskade befolkningsmängden i landet som en konsekvens av epidemin. Idag har situationen stabiliserats men situationen fortsätter att vara svår.
– Många som dör, de dör inte av aids, de dör utav depressionen som följer med vetskapen om att man har hiv och vilket liv som väntar, förklarar Lineo Mofilikoane. Viruset hinner inte alltid bryta ned och döda personen, men depressionen dödar. Många begår självmord då de inte ser någon annan möjlighet eller framtid.

Lineo Mofilikoane är oroad för Lesothos framtid.

Lineo Mofilikoane är oroad för Lesothos framtid. Foto: Sofie Grundin

Hon ser beslutsam ut:
– Om det fortsätter så här så kommer Lesotho att mista kunskap och de starka personerna som styr landet, på grund av att så många dör i aids. Alla vet om att hiv existerar, men likväl smittas folk varenda dag. Varför? Stigmat är problemet. Folk måste få veta att man kan leva med hiv.

Så ler Lineo Mofilikoane:
– Jag vill arbeta med att ge stöd och rådgivning till hiv-patienter. Det är något som saknas idag i Lesotho. Jag tror att det är det enda sättet att bearbeta stigmat. Så att människor vågar testa sig, så att de vågar erkänna att de har hiv, så att de vågar söka vård och vågar använda kondom så att de kan undvika att smitta andra.

Amnesty Press är tillbaka i salen vid det lilla sjukhuset någonstans mellan Lesothos berg. Sjuksystern är färdig med bytet av kateter och skriver nu i en journal. Det är knäpptyst i salen med undantag för stötande andetag. Det luktar urin och ångesten är tjock i luften. De som ligger här kommer inte att skrivas ut igen. Utanför salen finns ett grått stenhus med den stora texten ”bårhus” målad i blått. På bänkar utanför avdelningens ingång sitter kvinnor och väntar på besökstid, med blicken riktad mot den blåa texten.

Text och bild: Sofie Grundin

Läs mer om WAD 2013 på UNAIDS hemsida

reportage | 2013-12-01
Av: Sofie Grundin