Intensiva diskussioner

Sverige | 2006-05-28

Inför omröstningen delades årsmötesdeltagarna in i grupper. AP var med och lyssnade på några av gruppdiskussionerna.

Efter en uppdelning i sex små grupper samlades de cirka 30 deltagarna för en genomgång. Av de tre alternativen som Amnesty föreslås arbeta med ansåg deltagarna att det mest komplicerade var »att alla kvinnor ska ha tillgång till laglig och säker abort när graviditeten är ett resultat av ett sexuellt övergrepp, våldtäkt eller incest samt när en fortsatt graviditet skulle äventyra kvinnans liv«.

Hur ska detta tolkas? Frågorna som kom upp var bland annat:
»Hur stor fara ska det vara för kvinnans liv?« »Var går gränsen mellan kvinnans självbestämmanderätt och barnets liv?« Och en deltagare konstaterade: »I praktiken kan man aldrig få en våldtäkt erkänd förrän det är för sent att ta bort fostret«.

Diskussionen handlade till stor del om gränsdragningar. Skulle ett ställningstagande i abortfrågan kunna uppfattas som att Amnesty pådyvlar andra sina värderingar? Amnesty som är politiskt och religiöst obundet kan med sitt arbete i frågan trampa religioner på tårna och kränka dess utövare. Samtidigt, påpekade en person, så tar inte Amnesty hänsyn till religioner i andra typer av frågor.

Några av grupperna lyfte fram att Amnesty redan i dag arbetar för kvinnors rättigheter och de reproduktiva rättigheterna och att organisationen borde satsa än mer på det. Detta särskilt med tanke på att Amnesty mest arbetat med fokus på män tidigare. Och Amnestys arbete i abortfrågan blir också en logisk fortsättning på kampanjen »Stoppa våldet mot kvinnor«, ansåg en grupp.

När det gäller spridningen av information kring abort tyckte några att detta går in i yttrandefriheten och det är ju en fråga som Amnesty jobbar med redan i dag.

Flera röster befarade att frågan om abort riskerar att splittra Amnesty. Oavsett vad det slutliga ställningstagandet blir så kommer det att få en stor betydelse.

Text: Agnes Franzén

Sverige | 2006-05-28