Så ska Amnesty bli ett

Sverige | 2008-05-23

Årsmötet i Västerås samlade fler deltagare än förra årets årsmöte
i Linköping. Debatterna var livliga. Foto: Elin Kamyab

En logotyp och en kassa. Det är några av tankarna bakom »One Amnesty«.

Nu ska vi gå från nationella enheter till en rörelse. Det sade Christine Pamp, medlem i Amnestys internationella styrelse och före detta ordförande för svenska sektionen, till årsmötet. Christine Pamp har One Amnesty, eller Ett Amnesty, som ansvarsområde i den internationella styrelsen.
Syftet med det stora interna förändringsarbetet mot One Amnesty handlar om att göra organisationen mer pålitlig, effektiv, stark och relevant.
– Vi ska arbeta för ett maximalt genomslag för mänskliga rättigheter. Det finns ingen annan anledning för oss att finnas som organisation, sade Christine Pamp.

Vid det internationella rådsmötet (Amnestys högsta beslutande organ) i Mexiko 2007 identifierades ett antal utmaningar som One Amnesty syftar till att bemöta. Det handlar bland annat om otydligt ansvarsutkrävande mellan de nationella sektionerna och den internationella rörelsen, om bristande gemensam planering vilket gör att det blir svårt att prioritera utifrån det utökade mandatet, om bristande ekonomisk kontroll där man ej vet exakt hur mycket som samlas in och vart pengarna går, om ett demokratiskt underskott inom organisationen, och om en usel ekonomisk fördelningspolitik.
– Ungefär 20 sektioner, alla på det norra halvklotet, samlar in majoriteten av alla medel. Problemet är att nästan alla medel som samlas in där också spenderas där. Visst kan vi säga att det är här det mest av jobbet görs, men det är inte här de allvarligaste kränkningarna sker, sade Christine Pamp.

Strävan mot att bli One Amnesty, eller ett Amnesty, handlar inte bara om innehållet, utan också till ytan ska rörelsen få en global identitet. Många i Sverige förknippar Amnesty med den orangea färgen och ljuset omlindat av taggtråd, men detta är inte på något sätt en internationell logotyp – i andra sektioner använder man andra färger, och inte ens ljuset ser likadant ut överallt.

Den nya gemensamma grafiska profilen är svart text på gul bakgrund, något som redan börjat implementeras i Sverige och som blev tydligt under årsmötet på såväl banderoller som årsmötesmaterial.

Text: Jenny Sjöö Saers

Sverige | 2008-05-23