Foto: Ordfront förlag

Så kartläggs vi i lönndom


Läst & Sett | Av Brittis Edman | 2022-01-20 | Publicerad i AP #1/2022

Shoshana Zuboff ger i ”Övervakningskapitalismen” en skrämmande bild av den makt som techjättarna har skaffat sig genom att i lönndom samla in information från användarna och sedan utveckla och sälja förutsägelser om våra beteenden. Vet jag längre vad jag faktiskt vill? Hur autonom är jag egentligen som individ?