Omslag: Tvärs genom Burma rinner Irrawadyfloden. Vid dess källa bygger nu ett kinesiskt bolag landets största damm. Foto: Jonas Gratzer

AP #4/2010Dammbygge i Burma.


Från detta nummer:


I skuggan av Atatürk


ledare | Av Ulf B Andersson | 2010-11-03 | Publicerad i AP #4/2010

En 17-årig ultranationalist höll i mordvapnet men allt pekar på att krafter inom polisen låg bakom mordet. Hrant Dink sågs som ett hot av de ultranationalistiska krafter som vill bevara arvet från Kemal Atatürk, Turkiets grundare på 1920-talet.Lubna Ahmad al-Hussein trotsade byxförbudet i Sudan


reportage | Av Charlie Olofsson | 2010-09-30 | Publicerad i AP #4/2010

Journalisten Lubna Ahmad al-Hussein trotsade förbudet mot att bära byxor. Ett brott som i Sudan bestraffas med upp till 40 piskrapp. Hennes fall har fått mycket internationell uppmärksamhet och det är inte för intet som hon har kallats en feministisk hjältinna. Amnesty Press träffade henne på bokmässan i Göteborg.


Arkivet: