Burundi: Journalist dömd till tio år

Fatta Pennan | 2023-09-18
Även publicerad i AmnestyPress #3/2023

Journalist dömd till tio år

Den burundiska journalisten Floriane Irangabiye har suttit fängslad sedan augusti 2022 och den 2 maj fastställde en appellationsdomstol i Mukaza, i Burundis huvudstad Bujumbura, hennes fängelsedom på tio år. Hon har i över ett decennium bott i Rwandas huvudstad Kigali och efter krisen i Burundi 2015 gjorde hon 2022 ett första besök på sju år hos sin familj i Burundi. Då greps hon för att ha kritiserat regeringen i den burundiska radiokanalen Radio Igicaniro och dömdes för att ha ” ”underminerat det nationella territoriets integritet”.

Hon lider av astma och hennes hälsa har försämrats.

Skriv till
Mme Domine Banyankimbona
Minister of Justice
PO Box: 1880
Bujumbura, Burundi

E-post: [email protected]

Om du har möjlighet att skriva brevet på franska är det förstahandsval meddelar Amnestys internationella sekretariat. Om inte så skriv på engelska.

Madame la Ministre,
Je tiens à vous exprimer ma préoccupation à propos du maintien en détention arbitraire de la journaliste Floriane Irangabiye, de son état de santé et de ses conditions de détention. Le 2 mai 2023, la cour d’appel de Mukaza, à Bujumbura, au Burundi, a rendu une décision rejetant le recours formé par Floriane Irangabiye et confirmant sa condamnation pour « atteinte à l’intégrité du territoire national » en raison de propos qu’elle a tenus sur Radio Igicaniro en août 2022. Le tribunal a confirmé sa condamnation à 10 ans d’emprisonnement assortis d’une amende d’un million de francs burundais (environ 325 euros).

Je vous engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que Floriane Irangabiye soit libérée immédiatement et sans condition, et pour que sa condamnation biaisée soit annulée sans délai. Dans l’intervalle, elle doit être détenue dans des conditions conformes aux normes internationales (en vertu des Règles Mandela) et doit se voir accorder l’accès à des soins médicaux adaptés, notamment en étant transférée vers un hôpital extérieur ou dans une prison dotée de meilleures infrastructures de soins.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma haute considération

ENGELSKA

Dear Minister,
I am concerned by the continued arbitrary detention of journalist Floriane Irangabiye, and about her state of health and conditions of detention.
On 2 May, the Court of Appeal of Mukaza, in Bujumbura, Burundi, uphold her conviction of “undermining the integrity of the national territory” on account of comments she made on Radio Igicaniro in August 2022. The court reaffirmed her 10-year prison sentence and fine of one million Burundian francs (about 482 USD).
I urge you to take all necessary steps to ensure that Floriane Irangabiye is immediately and unconditionally released, and her flawed conviction immediately quashed. In the meantime, she must be held in detention conditions that conform to international standards (as per the Mandela Rules) and be granted access to adequate health care, including through transfer to an outside hospital or prison with more adequate health care facilities.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag är oroad över det fortsatta godtyckliga fängslandet av journalisten Floriane Irangabiye och hennes hälsotillstånd och villkoren i fängelset.
Den 2 maj fastställde appellationsdomstolen i Mukaza, i Bujumbura, domen mot henne för att ha ”underminerat det nationella territoriets integritet” i samband med kommentarer hon gjorde i Radio Igicaniro i augusti 2022. Domstolen fastställde hennes 10-åriga fängelsestraff och böter på en miljon burundiska francs.
Jag kräver att ni vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att Floriane Irangabiye omedelbart och villkorslöst friges och att hennes bristfälliga dom upphävs. Under tiden måste hennes villkor i fängelset motsvara internationell standard (Mandela rules) och hon måste få tillgång till adekvat hälsovård, antingen genom att flyttas till ett sjukhus utanför fängelset eller till ett fängelse som har resurser för att ge lämplig sjukvård.

Högaktningsfullt,

Fotnot: En något kortare version publiceras i nummer 3/2023.

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 24 oktober.

UA: 13/23

Fatta Pennan | 2023-09-18
Även publicerad i AmnestyPress #3/2023