Flaggor för Tibet

reportage | 2008-04-04

Flaggorna fladdrar vilt när vinden hugger tag i dem. De hänger på en lina mellan två stolpar mitt på Medborgarplatsen i södra Stockholm denna torsdagseftermiddag 3 april. På varje flagga står ett budskap till den kinesiska regeringen, ett vädjande om att släppa de demonstranter som gripits i Tibet för att ha uttryckt sina åsikter och använt sin yttrandefrihet.

Flaggor för mänskliga rättigheter

Amnestyaktivister står utspridda på torget och uppmanar förbipasserande att skriva på flaggorna som sedan ska skickas till den kinesiska ambassaden.

Ingalill Nordström kommer fram och lämnar sin namnunderskrift. Hon tycker att dagens aktion är bra, men skulle hellre se att den var större, mer uppmärksammad.
- Den kanske inte fångar allas uppmärksamhet om man inte är insatt i situationen, säger hon.

Ingalill Nordström

Daniel skriver på för att han anser att Kina hanterar situationen dåligt.
- Det är bra om man kan göra någonting.

Daniel fattade pennan för att visa sitt stöd

Kristofer säger att han inte är så insatt i hela situationen mellan Tibet och Kina, men han vill visa sitt stöd.
- I högsta allmänhet så tycker jag att inga människor ska fängslas för att de demonstrerar.

Kristofer skrev sitt namn på en av flaggorna

De som stannar upp på Medborgarplatsen denna eftermiddag är allmänt oroade över vad som händer i Tibet och vill agera för att göra någonting åt situationen. Förbipasserande tar Amnestys flygblad där Amnesty bland annat uppmanar de kinesiska myndigheterna att respektera människors rätt till yttrandefrihet, förenings- och mötesfrihet och att tillåta en oberoende FN-utredning av människorättssituationen i Tibet, samt avstå från att använda övervåld i ingripanden.

Amnestyaktivister finns i alla åldrar

Anett Sasvari är styrelseordförande i Amnestys stockholmsdistrikt. Hon anser att Sverige borde vara tydligare i sitt fördömande av de kränkningar som sker i både Tibet och Kina:
- Svenska utrikesministrar har varit väldigt otydliga och inte tillräckligt starka i att fördöma de kränkningar som sker mot de mänskliga rättigheterna.

Anett Sasvari (th) hjälper till med insalmling av namnunderskrifter

Under två timmar hängde flaggorna uppe och blev prydda med namnunderskrifter.

Text och foto: Elin Kamyab

Läs mer: Fyra månader kvar till OS i Peking- inga reformer i sikte

reportage | 2008-04-04