»Asylrätten får inte tummas på«

Krönika | 2002-12-05

Att klumpa ihop asylsökande människor från vissa länder och schablonbehandla dem är vare sig tillåtet eller acceptabelt. Det skriver Merit Wager, nyligen utsedd till medborgarnas flyktingombud, i en krönika som är starkt kritisk till svenska myndigheters agerande.

Under årets första tio månader har, enligt Migrationsverket, cirka 1 200 människor från Ryssland sökt asyl i Sverige. Kriminalinspektör Carin Brage hos polisen i Malmö säger i Svenska Dagbladet den 7 juni 2002 att många är kriminella och att det är uppenbart att de utnyttjar asylrätten för att vara här.

Polisen anser att det blir allt vanligare att kriminella personer kommer hit för att begå brott, väl medvetna om att asylproceduren tar lång tid och att de under väntetiden är »försörjda« av svenska staten. Ett uppenbart missbruk av asylrätten, således.

Migrationsminister Jan O Karlsson var snabbt ute när det gällde att göra något för att stävja detta missbruk. Den 28 oktober reste han till Moskva där han diskuterade med ryska ministrar och myndigheter hur man konkret ska kunna motverka att människor kommer till Sverige och lämnar in ogrundade asylansökningar.

Att migrationsministern reagerar och agerar snabbt i detta sammanhang är lovvärt men samtidigt slår han in öppna dörrar: Det finns redan regler om hur asylsökande som begår brott ska behandlas och Migrationsverket hade mycket väl kunnat tillämpa dessa även utan att ministern gjort sin brandkårsutryckning.
Spel för gallerierna, kallas sådant.

Det är givetvis bra att Sverige snabbast möjligt avvisar brottslingar och inte heller tillåter dem att avtjäna sina straff här utan skickar hem dem för att avtjäna straffen i hemländernas fängelser.

Men lagen talar också om att alla asylsökande har rätt till individuell prövning av sina asylskäl, oavsett omständigheterna, och detta får inte tummas på. Att klumpa ihop människor från vissa länder eller delar av världen och schablonbehandla dem är vare sig tillåtet eller acceptabelt.

Det är av största vikt att myndigheterna inte fortsätter att, med visst stöd av migrationsministerns agerande, se alla asylsökande från samma land genom samma glasögon. Ryssarna är inte de enda som klumpas ihop; det görs också till stor del med till exempel kurder från Irak, med statslösa palestinier från Gaza och Västbanken samt med statslösa palestinier från arabiska stater som bland annat Saudiarabien och Abu Dhabi.

Den hopklumpning av asylsökande som pågår strider mot utlänningslagen och dess intentioner. Samma regler och lagar ska gälla för alla – vare sig de kommer från Ryssland, Gaza, Västbanken, Irak, Saudiarabien eller någon annanstans ifrån.
Sverige talar ofta, både inom landet och utomlands, om »den generösa flyktingpolitiken«, och att vi »värnar asylrätten«. Ord är en sak, handling en annan…

Om myndigheterna arbetar effektivare och snabbare och följer de stipulerade tidsramarna för behandlingen av en asylansökan som anges i regeringens regleringsbrev (max sex månader hos Migrationsverket, max sex månader hos Utlänningsnämnden) är mycket vunnet.

Och att snabbutreda ärenden där man har fog för att misstänka kriminalitet och brottsliga planer går utmärkt – bara man avgör varje ärende efter individuell och noggrann prövning.

Text: Merit Wager, medborgarnas flyktingombudsman

Krönika | 2002-12-05