Plädering mot dödsstraff

Läst & Sett | 2009-01-20

»Tankar om giljotinen
Klassiska texter mot dödsstraffet«
Lars-Åke Augustsson (red)
Hjalmarson & Högberg Bokförlag

Lars-Åke Augustsson, som 2003 gav ut "Nära döden", har utkommit med ny bok om dödsstraff. I den ingår tre klassiska texter mot dödsstraffet: utdrag ur Cesare Beccarias Om brott och straff, och ur Oskar I:s Om straff och straffanstalter, samt Albert Camus Tankar om giljotinen. Den sistnämnda är huvudtext och översatt av bland andra Augustsson.

Augustssons inledning till boken handlar nästan uteslutande om avrättningen av Saddam Hussein. Att argumentera mot denna avrättning är givetvis av yttersta vikt för oss dödsstraffsmotståndare. Men jag önskar en mer förklarande inledning, som besvarar frågor om varför just dessa tre texter har givits ut och vilket syftet är med att publicera texterna. Att inledningen lämnar en rad frågor obesvarade försvårar tyvärr läsningen.

Beccarias text från 1760-talet har betytt mycket för dödsstraffsmotståndet. Även om Beccarias kommer till »rätt« slutsats, det vill säga att dödsstraff är fel, har jag personligen svårt att förlika mig med den rationalitet som präglar hans syn på straffrätt: människor – och i synnerhet de som står i begrepp att begå brott – är sällan rationella och straffrätt är därför ingen matematisk vetenskap.

I Oskar I:s text, som gavs ut anonymt 1840 medan han var kronprins, slås man av hans moderna slutsatser, till exempel att brottslighet bäst förebyggs genom utbildning och bekämpande av fattigdom.

Camus plädering mot dödsstraff utgavs 1957, samma år som han fick nobelpriset i litteratur. Det är en upplyftande läsning. Varje ord är viktigt och argumenten väger tungt. Essän är, till skillnad från de två tidigare, lättläst samtidigt som den problematiserar frågan. Tankar om giljotinen borde vara en given läsning för Amnestymedlemmar!

Anna Dahlbäck

Läst & Sett | 2009-01-20