Upplopp mot utanförskap

Läst & Sett | 2007-06-13

»Betongen brinner – om utanförskap i upploppens Frankrike«
Torun Börtz
Leopard förlag

Vårens presidentval i Frankrike har avgörande betydelse för hur framtiden kommer att te sig för ungdomar med franskt medborgarskap men stort utanförskap, med föräldrar födda i de forna franska kolonierna, oftast boende i les cités, förorterna.
»Betongen brinner« handlar om eftermälet till tragedin med Bouna och Zyed som efter att ha jagats av polisen brändes till döds inne i en transformatorstation den 27 oktober 2005. Under tre veckor 2005, då upploppen rasade i alla större städer, från Marseille i söder till Lille i norr, stacks 300 byggnader, 10 000 bilar och 30 000 soptunnor i brand. Eller som Börtz själv säger:
»Det här ska handla om ett Frankrike bortom välkomnande vingårdar och välbevarade medeltidsbyar, långt från flärdens, museernas och boulevardernas Paris. Det ska handla om människor som bor på orter som nästan aldrig kallas för städer, utan benämns förorter eller kommuner.«
Många var de som trodde att hela Paris stod i lågor hösten 2005, likt revolutionsåren 1792, 1830 och 1968, men faktum är att upploppen var koncentrerat till vissa platser (les cités) och många fler var de som ansåg ungdomarnas vrede som missriktad, slumpmässig och pojkstrecksaktig (ja, det var till 99 procent pojkar som var ute), medan andra fakta pekar på att protesterna riktades direkt mot polisen och politiken (Nicolas Sarkozy) och att det skedde uteslutande nattetid.
Bokens baksidetext lyder: »Det började i Clichy-sous-Bois utanför Paris, men kanske kunde det lika gärna ha börjat i Malmö, Göteborg eller Stockholm.« Och ja, visst kan det göra det. Se bara på oroligheterna i Herrgården i Rosengård i Malmö i mitten av april. För det som förenar förorterna, här som där, är den flagranta försummelse som politiker visar i social och ekonomisk bemärkelse, byggnads- och utbildningsmässigt, och detta skapar segregering och marginalisering, vilket i sin tur, förr eller senare, leder till protester och upplopp: En enkel ekvation!

Rikard Rehnbergh

Läst & Sett | 2007-06-13