Bra ingång om hbt i världen

Läst & Sett | 2012-09-13

»Kampen mot homofobin: om HBT-rättigheter i världen«
Världspolitikens Dagsfrågor nummer 6/2012
Kristina Hultman

Till synes okontroversiellt, har ändå rätten att älska vem man vill varit en stridsfråga, från Shakespeares Romeo och Julia till Agnes och Elin i filmen Fucking Åmål. Sällan har det väl funnits en stridsfråga som så tydligt har motbevisat alla dem som genom tiderna har framhärdat att det privata inte är politiskt. Att inte bara få älska vem man vill utan att även få gå till sängs med vem man vill, det som borde vara det mest privata, är alltjämt storpolitik.
I juninumret av Utrikespolitiska institutets tidskrift Världspolitikens Dagsfrågor, visar Kristina Hultman hur den så kallade hbt-frågan hittat in i just världspolitiken. Homo-, bi- och transpersoner, som hbt-förkortningen står för, är en kategorisering av människor utifrån identifikation och sexuella preferenser och själva ”frågan” syftar på denna grupp människors (brist på) rättigheter. Hultman ger en tydlig och lättöverskådlig bakgrund och lägesbeskrivning av situationen runtom i världen idag.

Jag kan däremot sakna en analys av varför utvecklingen tagit så olika inriktning i olika länder. Hur kommer det sig till exempel att det katolska Argentina är i framkanten med radikal lagstiftning på hbt-området – bland annat genom att som första land i Sydamerika lagstifta om samkönade äktenskap – medan utvecklingen i det ortodoxa Ryssland gått åt motsatt håll, nu senast med en lag i S:t Petersburg som förbjuder ”propaganda för homo-, bi- och transexualitet inför minderåriga”?

Oavsett denna invändning är tidskriftsnumret en mycket bra ingång för den som är obekant eller ytligt bekant med hbt-”frågan”. För den mer insatta torde det inte vara många nyheter men även för henom finns sådant som är värt att uppmärksamma. Exempelvis var det så sent som för drygt tjugo år sedan, 1991, som Amnesty först började arbeta med hbt-personers rättigheter. Inte ens för världens största människorättsorganisation har det alltså alltid varit en självklarhet att arbeta för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid – oavsett vem man älskar eller har sex med.

Hannah Laustiola

Läst & Sett | 2012-09-13