"Hela världen är mitt fängelse för jag kan inte åka hem"

böcker | 2004-05-12

Citatet ”Hela världen är mitt fängelse för jag kan inte åka hem” finns med i ett av de inledande kapitlen till ”Att möta flyktingar”. I boken varvas psykologisk teori och praktik med flyktingars levnadsöden och privata funderingar. Trots de sorgliga berättelserna och det stundtals tunga tonläget har författarna en positiv grundsyn. Flyktingskapet är ett allmänmänskligt tillstånd och inte en sjukdom.

Vilka terapimetoder rekommenderas? När behövs en tolk? Vilken hälsovård har flyktingen rätt till? Författarna delar med sig av sina erfarenheter i form av konkreta råd och tips.

I boken skildras också den psykologiska processen som uppstår i mötet med Sverige:

”Nu har vi återförenats hela familjen här, äntligen. Vi har vad vi behöver rent materiellt. För våra barn kan jag se en framtid. Ingen yttre fara hotar oss längre. Men vem är jag? En flykting. Och vad är en flykting? En människa som förlorat allt, som inte känner sig önskvärd vare sig i hemlandet eller här. En människa som inte kan sova om natten, som plågas av svåra minnen och
en stor sorg. Jag känner inte att något som är mitt egentligen duger här. Vem är jag nu?”

Att möta flyktingar vänder sig i första hand till studenter och personal inom vården eller i socialtjänsten. Anders Hjern är barnläkare och forskare med särskild inriktning på hälso- och sjukvård i det mångkulturella samhället. Han har arbetat med flyktingbarns hälsa sedan mitten av 1980-talet. Birgitta Angel var psykolog och arbetade med behandling av flyktingar i över tjugo år.

Boken presenterar inga absoluta sanningar. Men genom att ta del av författarnas iakttagelser kan vårdpersonalen undvika de allra vanligaste fallgroparna i arbetet. Människor som själva har gått igenom en livskris eller flytt ifrån ett annat land kan också läsa ”Att möta flyktingar” med behållning eftersom boken beskriver de vanligaste försvarsmekanismerna hos individer som upplevt svåra trauman.

Emma Welander

böcker | 2004-05-12