Svenskt bistånd bakom Pride i Sarajevo

Svenska Sida hör till de viktigaste givarna för Bosnien-Hercegovinas största hbtqi-organisation. Nästan 6 miljoner kronor har delats ut till Sarajevo Open Center, en av de centrala aktörerna bakom landets första Pride.

artiklar | 2019-09-09
Av: Arvid Jurjaks
Det var en glädjens dag i Sarajevo den 8 september när Bosnien-Hercegovinas första Pride lockade minst 1 500 deltagare.

Det var en glädjens dag i Sarajevo den 8 september när Bosnien-Hercegovinas första Pride lockade minst 1 500 deltagare. Foto: Åsa Wallin

Även om organisationskommittén för Bosnien-Hercegovinas första Pride, som hölls den 8 september, utgörs av enskilda individer, som det står på evenemangets hemsida, är det ingen hemlighet att landets största hbtqi-organisation, Sarajevo Open Center, har spelat en stor roll för att demonstrationen skulle bli av.

Sarajevo Open Center, eller bara SOC, har existerat i över tio år och har bland annat lyckats stärka hbtqi-personers rättigheter genom att påverka politiker och lagar. Bakom SOC finns en stor portion svenska biståndspengar. Under perioden 2018 till 2020 delar Sida ut sammanlagt nära 6 miljoner kronor till organisationen.

– Vi jobbar med att stötta organisationskommittén bakom Pride genom att stötta SOC. Det är en del i vår svenska linje att stärka grundläggande mänskliga rättigheter och något som vi gör vid flera andra Pride-festivaler runt om i världen, säger Torgny Svenungsson, nytillträtt ambassadråd i Sarajevo, på en mottagning efter Pride-demonstrationen.

Johan Norqvist, förste ambassadsekreterare, och Torgny Svenungsson, ambassadråd vid Svenska ambassaden i Sarajevo.

Johan Norqvist, förste ambassadsekreterare, och Torgny Svenungsson, ambassadråd vid Svenska ambassaden i Sarajevo. Foto: Åsa Wallin

Mottagningen, som hölls i Nationalmuseets trädgård, ordnades av ett antal ambassader för skapa en plats för demonstranterna och aktivisterna att andas ut på. Det var också ett sätt att stärka säkerheten så att inte deltagare skulle bli ett lätt byte för motdemonstranter om de skulle ha lämnat avspärrningarna direkt efter Pride.

Pride i Bosnien-Hercegovina har varit ett internationellt evenemang. Något som blev tydligt i samtal med demonstranter, men också på mottagningen efteråt. Nationsflaggor och andra nationella symboler har dock lyst med sin frånvaro.

Ett vanligt argument bland nationalistiska och religiösa motståndare har annars varit att Pride är ett västeuropeiskt fenomen som inte passar ihop med traditionella värderingar i landet. Och för att inte ge de krafterna vatten på sin kvarn ombads deltagare att inte bära nationella symboler under Pride.

Eric Nelson, USA:s ambassadör i Bosnien-Hercegovina.

Eric Nelson, USA:s ambassadör i Bosnien-Hercegovina. Foto: Åsa Wallin

En av de mest högprofilerade internationella gästerna under demonstrationen var USA:s ambassadör, Eric Nelson.

– Det är en stor dag för Bosnien-Hercegovina att äntligen kunna ha ett Pride, som både varit fredlig och välbesökt, säger han till Amnesty Press under mottagningen efteråt.

Eric Nelson är själv homosexuell. De attityder han har mött i landet spänner över hela spektrat.

– De relativt konservativa grupperingarna här påminner om hur det var i USA för kanske 30 år sedan. Hbtq-rörelsen är beroende av att vara synlig. Det är därför ett Pride som detta är så viktigt, säger Eric Nelson.

Text: Arvid Jurjaks
[email protected]
Foto: Åsa Wallin
[email protected]

Läs mer om Sarajevo Pride från Amnesty Press

1 500 personer tågade i Bosnien-Hercegovinas första Pride (8 september 2019)

Sarajevo ordnar sitt första Pride under massivt polisskydd (8 september 2019)

artiklar | 2019-09-09
Av: Arvid Jurjaks