Stor protest mot ”angiverilag”

Den 10 september samlades flera tusen personer i Fatbursparken på Södermalm i Stockholm för att protestera mot den så kallade angiverilagen.

artiklar | 2023-09-13
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #3/2023
Anna Johansson, generalsekreterare i svenska Amnesty, talade i Fatbursparken.

Anna Johansson, generalsekreterare i svenska Amnesty, talade i Fatbursparken. Foto: Hilda Forsell

Demonstrationen var ett privat initiativ av Evelina Szamosi och Leo Rudberg och fick på mycket kort tid ett stort stöd av ett 50-tal organisationer. Bland dessa fanns politiska partier, fackförbund som Sveriges lärare och Vårdförbundet, liksom Amnesty International och Civil Rights Defenders.

– Jag är lärare, inte gränspolis, sade Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för fackförbundet Sveriges lärare, i sitt tal enligt DN.

Demonstrationer planeras också i andra svenska städer.

I Tidöavtalet från hösten 2022 har partierna i regeringsunderlaget sagt att offentligt anställda ska bli skyldiga att anmäla till polis eller Migrationsverket om de kommer i kontakt med så kallade papperslösa.

En stor demonstration hölls den 10 september i Stockholm.

En stor demonstration hölls den 10 september i Stockholm. Foto: Bertil Leidner

Yrkesgrupper som kan komma att omfattas är bland annat lärare, vårdpersonal och socialarbetare. Detta har lett till en proteststorm från yrkesgrupper men också i kommuner och regioner, som varnar för konsekvenserna om informationsplikt.

Regeringen har beslutat att utreda frågan och utredaren ska också se över vilka konsekvenser det kan få om man inte följer anmälnings- eller informationsplikten. Utredningen ska vara klar september 2024 men ett delbetänkande väntas i januari 2024.

Ulf B Andersson

artiklar | 2023-09-13
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #3/2023