Tjetjenska ledare hotar med hämnd – Jelena Milasjina från Novaja Gazeta flyr från Moskva

Medan proteststormen mot uppgifterna om massgripanden av ”homosexuella” i Tjetjenien växer har hot tvingat Jelena Milasjina, journalisten på Novaja Gazeta som publicerade historien, att lämna Moskva. Amnesty har utlyst en blixtaktion för hotade journalister och Committee to Protect Journalists kräver att de som ligger bakom hoten grips.

artiklar | 2017-04-18
Av: Ulf B Andersson
Jelena Milasjina är hotad efter sina artiklar i Novaja Gazeta och har lämnat Moskva.

Jelena Milasjina är hotad efter sina artiklar i Novaja Gazeta och har lämnat Moskva. Foto: Human Rights House Foundation

Jelena Milasjina överväger nu att åtminstone för en tid lämna Ryssland. Committee to Protect Journalists, CPJ, uppmanar nu de ryska myndigheterna att omedelbart utreda och gripa de som ligger bakom hoten. – Ingen journalist ska behöva lämna sitt hem för att hon gör sitt jobb medan säkerhetsstyrkorna inte sköter sitt jobb, sade Nina Oganianiva, Europa- och Centralasienchef på CPJ.

Hoten mot den prisbelönade undersökande journalisten Jelena Milasjina och Novaja Gazetas redaktion tas på allvar av tidningen som de senaste två decennierna har förlorat sex journalister i händelser som betraktas som en hämnd för artiklar. Anna Politkovskaja hade under många år granskat Rysslands krig i Tjetjenien när hon sköts ihjäl utanför hissen i sin bostad den 7 oktober 2006.

Anna Politkovskaja, journalist på Novaja Gazeta, granskade Tjetjenienkriget. Hon mördades år 2006.

Anna Politkovskaja, journalist på Novaja Gazeta, granskade Tjetjenienkriget. Hon mördades år 2006. Foto: Ulf B Andersson

Natalia Estemirova, tidigare journalist och välkänd människorättsförsvarare, som skrev i Novaja Gazeta, fördes bort från sitt hem i Tjetjeniens huvudstad Groznyj i juli 2009 och återfanns mördad.

Sedan Aleksej Venediktov, chefredaktör på radiostationen Ekho Moskovy (Moskvas Eko), uttalat sitt stöd för redaktionen på Novaja Gazeta, har även han utsatts för hot. En parlamentsledamot, Shamsail Saralijev kallade Ekho Moskovy och journalisterna på Novaja Gazeta för ”uppenbara fiender till Ryssland som inifrån försöker underminera landets stabilitet” och han tillade att ”det är farligt att förlåta dem till och med om de skulle vara nere på knä”.

Tjetjeniens mufti, Salakh Mezhiyev, lovade att Aleksej Venediktovs uttalande inte skulle få passera utan åtgärd.

Novaja Gazetas chefredaktör, Dmitrij Muratov, har informerat Kreml om hoten som riktats mot tidningen. Dmitrij Peskov, språkrör för det ryska presidentämbetet, sade den 14 april att Kreml har mottagit informationen och noga följer situationen.

– Vi är motståndare till alla olagliga aktioner som hotar journalisters liv och säkerhet, sade Peskov.

Han uppmanade de som anser att Novaja Gazetas artiklar är felaktiga att vända sig till domstol. Kreml har tidigare förklarat att de inte mottagit några rapporter om att homosexuella män i Tjetjenien ska ha gripits och ha satts i läger.

Amnesty International utfärdade den 18 april en blixtaktion för de hotade journalisterna på Novaja Gazeta och Ekho Moskvy. De ryska myndigheterna uppmanas att undersöka hoten och skydda journalister från hot och attacker. Amnesty uppmanar också myndigheterna att offentligt ta avstånd från hoten.

Det var den 1 april som Novaja Gazeta publicerade sin första artikel om att ett hundratal män som av myndigheterna skulle ha utpekats som homosexuella hade förts till ett hemligt fångläger utanför Argun i Tjetjenien. De gripna skulle ha utsatts för tortyr och minst tre män skulle ha avlidit.

Myndigheterna i Tjetjenien, där president Ramzan Kadyrov styr med järnhand sedan år 2007, förnekade uppgifterna som ansågs osannolika då det inte finns några homosexuella i Tjetjenien. Den 3 april samlades enligt uppgift cirka 15 000 män vid den stora moskén i centrala Groznyj. Presidentrådgivaren Adam Shakhidov anklagade Novaja Gazeta för lögner och sade att redaktionen är ”fiender till vår tro och fosterlandet”.

En resolution antogs vid mötet där det sägs att det tjetjenska samhällets uråldriga grunder har förolämpats, liksom tjetjenska mäns värdighet och tro.

– Vi lovar att hämnd utan begränsningar kommer att drabba dessa hatspridare oberoende av var de är och vem de är och oavsett hur lång tid det kommer att ta, förklaras i resolutionen som fått omfattande spridning i tjetjensk statstelevision och på sociala medier.

Utanför Ryssland har uppgifterna om att homosexuella män förs till hemliga fångläger mött starka reaktioner.

En rad FN-experter med Vitit Muntarbhorn, expert kring skydd mot våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet, i spetsen uppmanade den 13 april ”Ryssland att vidta skyndsamma åtgärder för att skydda homo- och bisexuella människors liv, frihet och säkerhet i Tjetjenien.” Ryssland uppmanas också att ”undersöka, väcka åtal och bestraffa våldshandlingar som motiveras av offrets sexuella läggning”. FN-experterna fördömer uttalanden från tjetjenska myndighetspersoner som antyder att homosexuella personer ska jagas och dödas och varnar för att detta utgör uppvigling till hat och våld.

 Ramzan Kadyrov styr sedan år 2007.

Ramzan Kadyrov styr sedan år 2007. Foto: Kremlin.ru

OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, där Ryssland är medlem, sade genom Michael Georg Link, chef för ODIHR, att Ryssland måste ”undersöka de fruktansvärda rapporterna om människorättskränkningar mot påstått homosexuella män i Tjetjenien” och krävde att förövarna identifieras och åtalas.

Den 17 april sade Niki Haley, USA:s FN-ambassadör som denna månad är ordförande i FN:s säkerhetsråd, att USA är ”oroat över rapporterna om kidnappningar, tortyr och mord i Tjetjenien på grundval av sexuell läggning”.
– Om uppgifterna är korrekta så kan inte dessa kränkningar fortgå utan åtgärd, sade Niki Haley. Vi är motståndare till alla former av diskriminering, inklusive mot människor på grund av deras sexuella läggning.

I den amerikanska kongressen har flera ledamöter tagit upp frågan och den republikanske senatorn Thom Tillis anklagade Rysslands president Vladimir Putin för att förneka de ”skamliga” övergreppen som begås i Tjetjenien under Ramzan Kadyrov.

Ulf B Andersson

Blixtaktionen från Amnesty International (18 april)

Läs mer från Amnesty Press

Protesterna ökar mot förföljelse av ”homosexuella” i Tjetjenien (13 april 2017)

Läs också
RFSL: Läget i Tjetjenien är akut, de som söker asyl i Sverige måste få skydd (Metro debatt 14 april 2017)

artiklar | 2017-04-18
Av: Ulf B Andersson