Bangladesh, Algeriet, Burundi

Fatta Pennan | 2023-09-18
Även publicerade i AmnestyPress #3/2023

Bangladesh: Student fängslad i ett år

Khadijatul Kubra var en 17-årig välmeriterad student vid Jagannath-universitet i Bangladeshs huvudstad Dhaka när hon 2020 var värd för ett webbinarium. En gäst från Kanada, tidigare aktiv i Bangladeshs armé, riktade då kritik mot regeringen. Khadijatul Kubra greps den 27 augusti 2022 och har vägrats frigivning mot borgen. Hon anklagas för brott mot landets digitala säkerhetslag.

Skriv till
Prime Minister Sheikh Hasina
Prime Minister’s Office
Old Sangsad Bhaban
Tejgaon, Dhaka-1215
Bangladesh
E-post: [email protected]

Honourable Prime Minister Sheikh Hasina,
I am writing about the egregious situation of Khadijatul Kubra, a second-year student at Jagannath University in Dhaka, who has been in custody for a year without charges. Two cases were filed against her in 2020, under the Digital Security Act (DSA), over a webinar she hosted where a Canada-based panellist made some critical comments about the government. Though 17 years old at the time, she was prosecuted as an adult, under Section 25(2), 29(2), 31(2) and 35(2) of the DSA. She was arrested on 27 August 2022.

Her bail applications were rejected by Dhaka courts several times. Khadijatul Kubra simply exercised her right to freedom of speech. She should be in university, studying for her degree, not in jail waiting for her fate to be decided under a draconian law.

I therefore urge your government to drop the case against Khadijatul Kubra and immediately and unconditionally release her.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver om den chockerande situationen för Khadijatul Kubra, student vid Jagannath-universitet i Dhaka, som har suttit i häkte i över ett år. Två fall öppnades mot henne år 2020 för brott mot Digital Scurity Act, DSA. Det handlar om ett webbinarium som hon var värd för där en paneldeltagare från Kanada kom med kritiska kommentarer om regeringen. Hon greps den 27 augusti 2022 och trots att hon var 17 år vid tillfället ska hon åtalas som vuxen enligt paragraferna 25(2), 29(2), 31(2) och 35(2) i DSA.

Hennes ansökan om frigivning mot borgen har avslagits ett antal gånger. Khadijatul Kubra använde bara sin yttrandefrihet. Hon borde vara på universitet och studera för sin examen, inte i häkte väntade på att få sitt öde avgjort enligt en drakonisk lag.

Jag kräver därför att er regering lägger ner åtalet mot Khadijatul Kubra och omedelbart och villkorslöst friger henne.

Högaktningsfullt

Fotnot: En något kortare version publiceras i nummer 3.

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 10 november.

UA: 83/23


Burundi: Journalist dömd till tio år

Journalist dömd till tio år

Den burundiska journalisten Floriane Irangabiye har suttit fängslad sedan augusti 2022 och den 2 maj fastställde en appellationsdomstol i Mukaza, i Burundis huvudstad Bujumbura, hennes fängelsedom på tio år. Hon har i över ett decennium bott i Rwandas huvudstad Kigali och efter krisen i Burundi 2015 gjorde hon 2022 ett första besök på sju år hos sin familj i Burundi. Då greps hon för att ha kritiserat regeringen i den burundiska radiokanalen Radio Igicaniro och dömdes för att ha ” ”underminerat det nationella territoriets integritet”.

Hon lider av astma och hennes hälsa har försämrats.

Skriv till
Mme Domine Banyankimbona
Minister of Justice
PO Box: 1880
Bujumbura, Burundi

E-post: [email protected]

Om du har möjlighet att skriva brevet på franska är det förstahandsval meddelar Amnestys internationella sekretariat. Om inte så skriv på engelska.

Madame la Ministre,
Je tiens à vous exprimer ma préoccupation à propos du maintien en détention arbitraire de la journaliste Floriane Irangabiye, de son état de santé et de ses conditions de détention. Le 2 mai 2023, la cour d’appel de Mukaza, à Bujumbura, au Burundi, a rendu une décision rejetant le recours formé par Floriane Irangabiye et confirmant sa condamnation pour « atteinte à l’intégrité du territoire national » en raison de propos qu’elle a tenus sur Radio Igicaniro en août 2022. Le tribunal a confirmé sa condamnation à 10 ans d’emprisonnement assortis d’une amende d’un million de francs burundais (environ 325 euros).

Je vous engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que Floriane Irangabiye soit libérée immédiatement et sans condition, et pour que sa condamnation biaisée soit annulée sans délai. Dans l’intervalle, elle doit être détenue dans des conditions conformes aux normes internationales (en vertu des Règles Mandela) et doit se voir accorder l’accès à des soins médicaux adaptés, notamment en étant transférée vers un hôpital extérieur ou dans une prison dotée de meilleures infrastructures de soins.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma haute considération

ENGELSKA

Dear Minister,
I am concerned by the continued arbitrary detention of journalist Floriane Irangabiye, and about her state of health and conditions of detention.
On 2 May, the Court of Appeal of Mukaza, in Bujumbura, Burundi, uphold her conviction of “undermining the integrity of the national territory” on account of comments she made on Radio Igicaniro in August 2022. The court reaffirmed her 10-year prison sentence and fine of one million Burundian francs (about 482 USD).
I urge you to take all necessary steps to ensure that Floriane Irangabiye is immediately and unconditionally released, and her flawed conviction immediately quashed. In the meantime, she must be held in detention conditions that conform to international standards (as per the Mandela Rules) and be granted access to adequate health care, including through transfer to an outside hospital or prison with more adequate health care facilities.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag är oroad över det fortsatta godtyckliga fängslandet av journalisten Floriane Irangabiye och hennes hälsotillstånd och villkoren i fängelset.
Den 2 maj fastställde appellationsdomstolen i Mukaza, i Bujumbura, domen mot henne för att ha ”underminerat det nationella territoriets integritet” i samband med kommentarer hon gjorde i Radio Igicaniro i augusti 2022. Domstolen fastställde hennes 10-åriga fängelsestraff och böter på en miljon burundiska francs.
Jag kräver att ni vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att Floriane Irangabiye omedelbart och villkorslöst friges och att hennes bristfälliga dom upphävs. Under tiden måste hennes villkor i fängelset motsvara internationell standard (Mandela rules) och hon måste få tillgång till adekvat hälsovård, antingen genom att flyttas till ett sjukhus utanför fängelset eller till ett fängelse som har resurser för att ge lämplig sjukvård.

Högaktningsfullt,

Fotnot: En något kortare version publiceras i nummer 3/2023.

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 24 oktober.

UA: 13/23


Algeriet: Berbisk aktivist dömd

Den 4 juli fastställde en appellationsdomstol i Algeriets huvudstad Alger en fängelsedom på tre år mot Slimane Bouhafs för att ha ”underminerat det nationella territoriets integritet”. Slimane Bouhafs är en 56-årig berbisk aktivist som har konverterat till kristendomen, och har tidigare avtjänat två års fängelsestraff för att ha ”förolämpat Profeten”. 2018 flydde han till Tunisien och fick asyl där.

I augusti 2021 kidnappades han utanför sitt hem i Tunis och fördes till Algeriet. Berberna är urfolk i Nordafrika och de senaste åren har protester förekommit i Algeriet och berbiska organisationer har terroriststämplats av regeringen.

Skriv till

President of the Republic of Algeria
Abdelmadjid Tebboune
Presidence de la republique
Place Mohammed Seddik Benyahiya, El Mouradia,
Alger 16000 Algeriet
Fax: +213021691595
E-post: [email protected]

Your Excellency,

I am writing to express my extreme concern for activist Slimane Bouhafs, who remains arbitrarily detained in Kolea prison convicted of bogus charges following his kidnapping in 2021.

On 4 July, the Algiers appeals court confirmed Slimane Bouhafs’ sentence of three years imprisonment handed to him by the first instance court.

Slimane Bouhafs was kidnapped and taken to Algeria to be tried after unidentified men forced him into a car outside his home in Tunis in August 2021

I urge you to release Slimane Bouhafs immediately, drop all charges against him and allow him to leave Algeria. In the meantime, the Algerian authorities should ensure that Slimane Bouhafs is not subjected to any ill-treatment in prison.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver för att uttrycka min extrema oro för aktivisten Slimane Bouhafs som sitter godtyckligt fängslad i Kolea-fängelset, dömd för falska anklagelser efter att ha blivit kidnappad 2021.

Den 4 juli fastställde en appellationsdomstol i Alger ett fängelsestraff på tre år för Slimane Bouhafs. Han kidnappades av oidentifierade män som tvingade in honom i en bil utanför hans hem i Tunis i augusti 2021. Han fördes till Algeriet och ställdes inför rätta.

Jag kräver att Slimane Bouhafs friges omedelbart, att åtalet läggs ned och att han tillåts lämna Algeriet. I väntan på detta måste de algeriska myndigheterna se till att Slimane Bouhafs behandlas väl i fängelset.

Fotnot: En något kortare version publiceras i nummer 3.

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 24 oktober.

UA 82/23


Fatta Pennan | 2023-09-18
Även publicerade i AmnestyPress #3/2023