Det bortglömda kriget i Jemen: FN:s sändebud anklagar bägge sidor för krigsbrott

I Jemen utkämpas ett blodigt krig, som i skuggan av konflikterna i Syrien och Irak, orsakar ett stort lidande för befolkningen. Svenska FN-förbundet bjöd in FN:s särskilda sändebud för Jemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, till Stockholm för att berätta om försöken att få ett slut på kriget som har orsakat en humanitär katastrof.

reportage | 2016-12-19
Av: Petter Svensson
Den 7 december ordnade Svenska FN-förbundet ett seminarium i Stockholm där Ismail Ould Cheikh Ahmed samtalade med Alexander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Den 7 december ordnade Svenska FN-förbundet ett seminarium i Stockholm där Ismail Ould Cheikh Ahmed samtalade med Alexander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet. Foto: Petter Svensson

På den ena sidan i konflikten står styrkor som är lojala med landets president Abd Rabu Mansur Hadi, med kraftig uppbackning av den Saudiledda koalitionens flygvapen och elittrupper. Länder som USA och Storbritannien understödjer också koalitionen. På den andra sidan återfinns Houthimilisen, landets före detta president Ali Abdullah Saleh, som styrde 1982-2011, och dennes parti GPC (General Peoples Congress), vilka stödjs av Iran såväl finansiellt som materiellt även om iranska företrädare inte uttrycker detta öppet. Abd Rabu Mansur Hadi var 1994 - 2011 vicepresident i landet. Hans regering erkänns av FN.

– Över 20 miljoner av Jemens befolkning är i behov av humanitär hjälp, 14 miljoner människor får inte tillräckligt med mat, och över tre miljoner människor har tvingats från sina hem på grund av det fruktansvärda krig som pågår, säger Ismail Ould Cheikh Ahmed, som i april 2015 utsågs till FN:s särskilda sändebud för Jemen.

Konflikten mellan Houthierna och den jemenitiska regeringen, som bland annat hade sitt upphov i Houthiernas strävan efter ökad självbestämmelse, har pågått i varierande intensitet ända sedan 2004 men var tidigare begränsad till Houthifästen i landets norra delar. I september 2014 tog Houthimilisen kontroll över huvudstaden Sanaa med stöd av expresident Ali Abdullah Saleh som hade tvingats avgå efter de omfattande folkliga protesterna i samband med Arabiska våren 2011. Saudiarabien ställde sig i spetsen för en koalition av sunnimuslimska länder som en respons på Houthiernas framgångar och våren 2015 inleddes ett flygkrig.

President  Abd Rabu Mansur Hadi stöds av Saudiarabien.

President Abd Rabu Mansur Hadi stöds av Saudiarabien. Foto: Glenn Fawcett

Koalitionens urskillningslösa flyganfall över Sanaa och andra delar av landet, som bland annat har innefattat användning av klusterbomber, har krävt många civila dödsoffer hos den redan hårt prövade befolkningen. Sedan konflikten eskalerade i mars 2015 har över 10 000 personer mist sina liv och nära 40 000 har skadats. Den Saudiledda koalitionen ansvarar för omkring två tredjedelar av dessa offer.

– Det är viktigt att komma ihåg att bägge sidor i konflikten gör sig skyldiga till krigsbrott och grova övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Båda sidor har förstört skolor, sjukhus och dödat många civila. Och många journalister och andra som har försökt uttrycka sig är idag fängslade, säger Ismail Ould Cheikh Ahmed.

Situationen kompliceras ytterligare av att såväl al-Qaida som Islamiska staten, IS, har en stark närvaro i landet och ligger bakom flera självmordsattacker. Därtill finns det klaner och stammar som alltjämt har ett stort inflytande i samhället och som kan mobilisera miliser för att påverka konflikten, samtidigt som separatiströrelsen Al Hirak vinner politisk mark i landets södra delar.

Vissa bedömare tolkar konflikten som ett rent krig genom ombud mellan de regionala stormakterna Saudiarabien och Iran, där inte minst de sekteriska motsättningarna mellan shiiter och sunniter brukar lyftas fram. Andra gör gällande att det endast är förevändning för att dölja geopolitiska maktambitioner.

– Konflikten handlar inte om religion i grunden, även om den typen av känslor exploateras och ger bränsle till konflikten, men det har ingenting att göra med orsakerna till kriget. I grunden handlar det om en politisk maktkamp inom den politiska eliten i landet, säger Ismail Ould Cheikh Ahmed.

En tillfällig vapenvila trädde i kraft i april år, men denna bröts i augusti på grund av oenighet kring grundläggande frågor såsom tillbakadragandet av rebellstyrkor, avväpningsprocessen och hur den framtida regeringen ska utformas. Den FN-ledda fredsprocessen bygger i grunden på de principer som tas upp i säkerhetsrådets resolution 2216 (april 2015), som blivit kritiserad som orealistisk och obalanserad med tanke på situationen på marken.

 Ett litet sjukhus i Haydan-distriktet i provinsen Saada som flygbombats av Saudikoalitionen. Personalen och patienter hann sätta sig i säkerhet och ingen dödades. Läkare utan gränser, som stödde sjukhuset, meddelade att 200 000 människor berövats möjlighet till sjukvård.

Ett litet sjukhus i Haydan-distriktet i provinsen Saada som flygbombats av Saudikoalitionen. Personalen och patienter hann sätta sig i säkerhet och ingen dödades. Läkare utan gränser, som stödde sjukhuset, meddelade att 200 000 människor berövats möjlighet till sjukvård. Foto: Rawan Shaif/AI

– Den politiska eliten i Jemen har tragiskt nog ännu inte demonstrerat den flexibilitet och kompromissvilja som krävs för att göra slut på kriget. Man kan föra hästen till vattnet, men man kan inte tvinga den att dricka, menar Ismail Ould Cheikh Ahmed.

– Det finns en djup misstro mellan parterna. Saudiarabien är inte övertygad om att Houthierna kommer dra sig tillbaka och lämna ifrån sig sina vapen. Den tidigare presidenten Saleh har ett stort folkligt stöd på framförallt landsbygden, men Houthimilisen är illa omtyckt av folket på grund av våldet, därför är de också beroende av sina vapen. Saudiarabien tror samtidigt att man kan vinna kriget med flygbombningar, vilket är omöjligt.

FN:s säkerhetsråd förefaller vara relativt eniga vad gäller situationen i Jemen, där Ryssland dock avviker och lyfter fram Houtihimilisens perspektiv samtidigt som de gärna påtalar det som de uppfattar som hyckleri från västs sida; Ryssland anklagas för krigsbrott i kriget i Syrien medan länder som USA, Storbritannien och Frankrike – som har omfattande vapenaffärer och andra handelsutbyten med Saudiarabien – i stor utsträckning tiger om de pågående krigsbrott som koalitionens bombningar gör sig skyldiga till.

– I en politisk kamp utan kompromissvilja är det viktigt med ett starkt säkerhetsråd i FN, men ju längre tiden går desto mer risk finns det för att splittringar kan uppstå, säger Ismail Ould Cheikh Ahmed.

Den militära situationen i början av december 2016. De gröna partierna behärskas av Houhtierna och det röda området av president Hadis styrkor. Det vita området är under kontroll av AQAP, al-Qaida på arabiska halvön.

Den militära situationen i början av december 2016. De gröna partierna behärskas av Houhtierna och det röda området av president Hadis styrkor. Det vita området är under kontroll av AQAP, al-Qaida på arabiska halvön. Foto: Ali Zifan/Wikipedia

Vad gäller andra viktiga aktörer i sammanhanget lyfter Ismail Ould Cheikh Ahmed särskilt fram grannlandet Oman som ett land som har förutsättningar att spela en nyckelroll i de fortsatta ansträngningarna för att få till stånd en fredsprocess.

– Oman har intagit en neutral ståndpunkt och har stått emot alla påtryckningar för att gå med i den Saudiledda koalitionen, trots all press från grannländerna. I Saudiarabiens ögon finns det dock en tendens att uppfatta Oman som en företrädare för Irans intressen då de har goda kontakter med Houthirörelsen. Så är dock inte fallet. Oman står för en oberoende utrikespolitik och har alla möjligheter att spela en mycket positiv roll för att få slut på kriget.

Ismail Ould Cheikh Ahmed är tidigare mauretansk diplomat som sedan i april 2015 är FN:s sändebud för Jemen.

Ismail Ould Cheikh Ahmed är tidigare mauretansk diplomat som sedan i april 2015 är FN:s sändebud för Jemen. Foto: Petter Svensson

Hur bör då Sverige agera i FN:s säkerhetsråd efter tillträdet den 1 januari för att gagna en fredsprocess i Jemen?

– Först och främst är det viktigt att prata med Oman och Saudiarabien, som av olika skäl är nyckelspelare i regionen. Detta är viktigare än de globala aktörerna, tror jag. De flesta konflikter i regionen kan lösas om det vore möjligt att samla Iran och Gulfländerna vid samma bord. Det kommer ta tid, men vi måste jobba för det, fastslår Ismail Ould Cheikh Ahmed.

Petter Svensson
[email protected]

Bakgrund/ Fortsatt stöd från Storbritannien och USA till Saudiarabiens krig

Saudiarabien leder en koalition av stater som sedan i mars 2015 har genomfört omfattande flygbombningar i Jemen. I koalitionen ingår Förenade Arabemiraten, Bahrain, Kuwait, Jordanien, Marocko, Qatar, Senegal och Sudan. Frankrike, Storbritannien och USA stödjer koalitionen. Pakistans parlament sade nej till att landet skulle delta i koalitionen.

En del av en USA-tillverkad klusterbomb av typen CBU-58A/B som återfunnits av ”Yemen Executive Mine Action Center” i norra Jemen. Det är troligen den Saudiledda koalitionen som fällt bomben. Både Saudiarabien och Marocko har klusterbomber. Bilden tagen den 29 april 2016.

En del av en USA-tillverkad klusterbomb av typen CBU-58A/B som återfunnits av ”Yemen Executive Mine Action Center” i norra Jemen. Det är troligen den Saudiledda koalitionen som fällt bomben. Både Saudiarabien och Marocko har klusterbomber. Bilden tagen den 29 april 2016. Foto: Amnesty International

Houthisidan har vid flera tillfällen beskjutit mål inne i Saudiarabien. I slutet av oktober hävdades att Houthierna hade avfyrat en missil mot Mecka men missilen sköts ner sex mil från Mecka.

Houthierna anklagades också i oktober för att ha beskjutit ett amerikanskt krigsfartyg utanför Jemens kust. USA genomförde då flyganfall mot mål i Jemen.

Islamiska staten, IS, har i december tagit på sig skulden för flera självmordsattacker i Aden. Den 18 december rapporterades minst 49 jemenitiska soldater ha dödats när de väntade på att hämta ut sin lön.

Den humanitära situationen i Jemen är alarmerande, speciellt för barnen. FN:s barnorgan Unicef slog den 12 december larm om att minst 462 000 barn är allvarligt undernärda. Enligt Unicef dör ett barn var tionde minut.

Den 13 december uppgav nyhetsbyrån Reuters att USA beslutat att stoppa viss vapenförsäljning till Saudiarabien då oron växt i Washington över antalet civila offer i flyganfallen i Jemen. USA kommer dock fortsätta stödja koalitionens krig mot Houthierna.

När USA:s avgående utrikesminister John Kerry den 18 december höll gemensam presskonferens med Saudiarabiens utrikesminister Adel al-Jubeir i Saudiarabiens huvudstad Riyadh tonades dock frågan om eventuellt amerikanskt säljstopp av vissa vapen ned och Kerry pratade om att han försökte påskynda vapenförsäljningen.

– I turbulenta tider är det bra att ha pålitliga vänner, sade John Kerry enligt The Guardian. Det är därför som USA:s partnerskap med Saudiarabien är av så stort värde.

Storbritanniens premiärminister Theresa May besökte i början av december toppmötet som Gulfstaternas samarbetsråd, GCC, höll i Bahrains huvudstad Manama. I GCC ingår Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Qatar, Bahrain, Kuwait och Oman. Den 6 december hade Theresa May enligt The Guardian bilaterala samtal med bland annat Saudiarabiens kung Salman och ska då enligt en källa ha tagit upp behovet av en undersökning om människorättsövergrepp under den saudiska krigföringen i Jemen. Någon oberoende undersökning från FN vill dock inte Storbritannien se.

I sitt tal till toppmötet den 7 december utlovade Theresa May fortsatt brittiskt stöd till Gulfstaterna i kampen mot ”iransk destabilisering”. Hon sade också att Storbritannien ska göra en stor satsning på militärt stöd till Gulfstaterna och sade också att den första permanenta brittiska militärbasen sedan 1971 ska etableras i området.

Amnesty International och Human Rights Watch har gemensamt krävt att Saudiarabien ska uteslutas från FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Ulf B Andersson

Läs mer från Amnesty International

Saudi Arabia: Immediately abandon all use of cluster munitions (19 december 2016)

GCC summit: Systematic clampdown on freedom of expression in Gulf (5 december 2016)

Yemen: Hospitals and medical workers under attack by anti-Huthi forces in Ta’iz (23 november 2016)

Yemen: Joint public statement: Urgent need for international inquiry on Yemen (22 september 2016)

Läs mer om Jemen från Amnesty Press

Krisen i Jemen skärps – fortsatta civila dödsoffer men USA lovar nya fredssamtal (26 augusti 2016)

Civila mål bombas i Jemen (5 mars 2016)

Vapen från väst dödar i Jemen (22 januari 2016)

På flykt undan kriget i Jemen (27 juni 2015)

Hon skildrar dramatiken i Jemen (intervju med Tanja Holm i Amnesty Press nr 2/2015)

Läs artiklar av Tanja Holm i Amnesty Press

»Grattis till oss alla« (Nr 4/2011)

Jemens en miljon krig (Nr 4/2011)

ÖVRIGA ARTIKLAR

Det politiska kaoset i Jemen riskerar att förvärras (29 januari 2015)

En försummad chans (Nr 3/2013)

ALMEDALEN: Bahrain och Jemen - de bortglömda revolutionerna (5 juli 2013)

Tårarnas port (Nr 2/2013)

Stor besvikelse bland Jemens revolutionärer (21 februari 2013)

Mord i lönndom (nr 1/2013)

Boushra al-Maqtary om Jemen: Saleh har avgått men regimen är kvar (10 januari 2013)

Fredspristagare i fokus (15 december 2011)

Unga demonstranter tar avstånd från oppositionen: ”President Saleh måste fängslas”. (18 maj 2011)

Vilket hyckleri! (Nr 1/2011)

Amerikanskt militärt bistånd underblåser konflikt i norra Jemen (15 december 2010)

Fler Houthirebeller dömda till döden (4 november 2009)

Ingen fristad för flyktingarna i Saada (14 oktober 2009)

Massprotester i södra Jemen (7 oktober 2009)

Krisen skärps - tiotusentals nya flyktingar i Saada (23 september 2009)

Jemen i skuggan av kriget mot terrorismen (Nr 5 /2007)

Backlash för kvinnorna i Jemen (5 mars 2007)

Jemens nya MR-minister vill införa ombudsmän (nr 3/2003)

reportage | 2016-12-19
Av: Petter Svensson