Tjetjenien: ”Försvinnanden” – ett brott mot mänskligheten

Andelen ”försvinnanden” som fortgår i Tjetjenien i vid skala har nu nått en omfattning som innebär ett brott mot mänskligheten, menar Human Rights Watch, HRW.

EU, som tidigare år lagt fram en resolution om Tjetjenien inför FNs människorättskommission, har vid årets kommission, vars möte nu pågår, avstått från detta.

  • Det är häpnadsväckande att EU beslutat att inte vidta några åtgärder om Tjetjenien vid årets mr-kommission, säger Rachel Denber, chef för HRWs Europa- och Asienavdelning.
  • Att se åt ett annat håll medan brott mot mänskligheten pågår är oförsvarligt.

Med stöd i internationell rätt pågår ett utbrett och systematiskt mönster av tvingade försvinnanden, vilket utgör ett brott mot mänskligheten – en handling som våldför sig på mänsklighetens samvete, menar HRW.

Varje stat bör åtala förövare av sådana brott, även den ansvariga regeringen och regeringschefer.

  • Tusentals människor har ”försvunnit” i Tjetjenien sedan 1999, med de ryska myndigheternas fulla vetskap, säger Denber.
  • Vittnen berättar för oss att den atmosfär som nu råder av godtycklighet och hotelser är ”värre än under kriget”.

HRW redovisar ett dussintal nya fall av ”försvinnanden”, baserade på organisationens senaste undersökningsresa till Tjetjenien. De flesta fall ägde rum under de senaste månaderna, samtidigt som Rysslands regering försäkrade det internationella samfundet att situationen i Tjetjenien stadigt förbättras.

  • ”Försvinnanden” är ett övergrepp som pågått under hela den sex år långa konflikten, säger Denber.
  • FNs mr-kommission måste anta en skarp resolution för att sända budskapet till Ryssland att fortsatt användning av ”försvinnanden” får konsekvenser.

Lokala människorättsgrupper uppskattar att mellan 3 000 och 5 00 människor har ”försvunnit” sedan konfliktens början 1999. Uppgifter från den ryska regeringen säger cirka 2 900 människor.

Alla dessa människor är antingen civila eller i annat fall obeväpnade när de tas till häkte, menar HRW. Ryska myndigheter förnekar allt ansvar för deras öden eller vetskap om var de befinner sig.

HRW uppger att majoriteten av alla ”försvinnanden” begås av regeringsagenter, antingen ryska säkerhetsstyrkor eller lokala tjetjenska säkerhetsstyrkor som är sammankopplade till de ryska myndigheterna.

Under de senaste fem åren har över 1 800 förundersökningar om ”försvinnanden” inletts, men inte en enda har resulterat i någon fällande dom.

  • Den ryska regeringen är fullt medvetna om problemets storlek. Men de är helt enkelt inte nog intresserade av att ställa förövare till svars, vilket skapar cirkeln av övergrepp, säger Denber.

Bland de nya fallen av ”försvinnanden” listar HRW bland annat en 22-årig student och en 44-årig tapetserare, en 37-årig fyrbarnsmor samt åtta släktingar till rebelledaren Aslan Maskhadov som mördades i mars i år.

  • Anhöriga till ”försvunna” hyser inget hopp om att hitta sina kära. De tvekar dessutom i allt högre utsträckning att ens anmäla de ”försvunna” till myndigheterna i rädsla för säkerheten för övriga familjemedlemmar.

HRW