I El Salvador fängslas kvinnor för missfall

I El Salvador är abort totalförbjudet. Lagen tillämpas strikt, förundersökningarna är ofta undermåliga och straffen hårda. Kvinnor som får missfall riskerar upp till 50 års fängelse.

reportage | 2016-03-08
Av: Bengt Sigvardsson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2016
Huvudstaden San Salvador från ovan. El Salvador har en av världens hårdaste abortlagstiftningar som förbjuder abort under alla omständigheter. Kvinnor som får missfall kan anklagas för mord och få upp till 50 års fängelse.

Huvudstaden San Salvador från ovan. El Salvador har en av världens hårdaste abortlagstiftningar som förbjuder abort under alla omständigheter. Kvinnor som får missfall kan anklagas för mord och få upp till 50 års fängelse. Foto: Jesper Klemedsson

En dag i slutet av år 2007 fick 18-åriga Carmen Guadalupe Vasquez svåra värkar i underlivet medan hon skötte sina arbetsuppgifter som hushållerska hos en dam i El Salvadors huvudstad San Salvador. Carmen var gravid i nionde månaden. Födelsevärkarna hade börjat.

– Jag bad min arbetsgivare om hjälp men hon gjorde ingenting, säger Carmen.
Ensam och kraftigt blödande födde Carmen sitt barn.

– Babyn skrek när den kom ut men sedan tystnade den och slutade andas, berättar Carmen. Hennes arbetsgivare förblev passiv. Först efter flera timmar fick Carmen hjälp att ta sig till ett sjukhus eftersom arbetsgivaren ”inte ville ha två dödsfall i sitt hem”. På sjukhuset fick Carmen intensivvård samtidigt som läkarna ringde polisen.

– Polisen kom dit och sade att jag var arresterad för att ha gjort abort. Jag låstes fast i sängen med handfängsel. Fyra dagar senare fördes jag till häktet, säger Carmen.

Carmen Guadalupe Vasquez är en av de cirka 150 kvinnor som åtalats för abort i El Salvador. Carmen dömdes till 30 års fängelse för mord, men benådades 2015.

Carmen Guadalupe Vasquez är en av de cirka 150 kvinnor som åtalats för abort i El Salvador. Carmen dömdes till 30 års fängelse för mord, men benådades 2015. Foto: Jesper Klemedsson

Det har gått drygt åtta år när vi träffar Carmen på ett kvinnocenter i San Salvador. Hon är en av cirka 150 kvinnor som har åtalats för att ha gjort abort i El Salvador som har en av världens hårdaste abortlagstiftningar. Liksom merparten av kvinnorna som grips för ”brottet” kommer Carmen från fattiga förhållanden. Vid 17 års ålder blev hon våldtagen och gravid. Efter att ha arresterats för den misstänkta aborten fick hon en offentlig försvarare.

– På sjukhuset anklagades jag för att ha gjort abort men åtalet ändrades till mord. Det kändes inte som om min försvarare tog mitt fall seriöst. Han sade att jag inte behövde närvara vid rättegången, berättar Carmen.

Mot bättre vetande följde hon försvararens råd.

– Jag var inte med på min egen rättegång och hade ingen aning om vilka vittnen som kallades eller vilka bevis som lades fram. Idag inser jag att jag skulle ha varit där men då kände jag mig bara hjälplös och utan rättigheter, säger Carmen.

Carmen dömdes till 30 års fängelse för mord.

– Det var fruktansvärt hårt. Jag hade ju inte begått något annat brott än att ha varit gravid i nio månader och sedan mist min baby, säger hon.

På sjukhuset ringde läkarna polisen och Carmen Guadalupe Vasquez fängslades med handklovar vid sin sjukhussäng. Hon fördes därefter till häktet.

På sjukhuset ringde läkarna polisen och Carmen Guadalupe Vasquez fängslades med handklovar vid sin sjukhussäng. Hon fördes därefter till häktet. Foto: Jesper Klemedsson

Efter sex år i ett överfullt fängelse, där ”barnamördare” inte stod högt i kurs, kontaktades hon av organisationen Colectiva Feminista. På inrådan av dem ansökte hon om benådning. Den 16 januari 2015 avslog parlamentet hennes nådeansökan men fem dagar senare beviljades den i en ny omröstning (se Amnesty Press nummer 1/2015). Högsta domstolen hade upptäckt misstag i första rättegången.

– Obduktionen hade visat att mitt barn inte mördades. Det fanns dokumenterat men det togs aldrig upp i rättegången, säger Carmen.

Efter sju år och tre månader i fängelse var hon fri. Idag bor hon hos sin faster. Hon har en pojkvän och när vi träffar henne, i december 2015, är hon gravid. Hon ser fram emot att bli mamma och vill börja jobba.

– Men eftersom jag har suttit i fängelse blir det svårt att få anställning, säger hon.

Carmen Guadalupe Vasquez blev anklagad för abort, men åtalad för mord. Hon dömdes till 30 års fängelse. Efter närmare sex år överklagades domen och till slut benådades Carmen sedan Högsta Domstolen hade upptäckt misstag i den första rättegången.

Carmen Guadalupe Vasquez blev anklagad för abort, men åtalad för mord. Hon dömdes till 30 års fängelse. Efter närmare sex år överklagades domen och till slut benådades Carmen sedan Högsta Domstolen hade upptäckt misstag i den första rättegången. Foto: Jesper Klemedsson

På Colectiva Feministas högkvarter i San Salvador möter vi Morena Herrera som är en av ledarna för organisationen och även är ordförande i Medborgargruppen för avkriminalisering av abort. Hon berättar att före år 1998 tilläts abort om graviditeten var en följd av våldtäkt eller om den utgjorde risk för kvinnans liv. År 1997 antogs ett lagförslag om totalförbud av den dåvarande högerregeringen.

– Det antogs efter påtryckningar från katolska kyrkan och konservativa kristna partier och rörelser. Året därpå började lagen tillämpas, säger Morena.

Lagen stipulerar två till åtta års fängelse för abort.

– Men om graviditeten är långt framskriden ändras åtalspunkten till mord. Det kan ge mellan 30 och 50 års fängelse, säger Morena.

Morena Herrera är en av ledarna för Collectiva Feminista och är även ordförande för Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto (Medborgargruppen för en Avkriminalisering av Abort).

Morena Herrera är en av ledarna för Collectiva Feminista och är även ordförande för Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto (Medborgargruppen för en Avkriminalisering av Abort). Foto: Jesper Klemedsson

Hon säger att mellan år 2000 och 2014 åtalades 147 kvinnor för ”brottet”.
– Vi vet att cirka 60 av dessa kvinnor dömdes till fängelse. Tio har släppts. Två benådades och en fick straffet sänkt. Sju släpptes efter att deras fall hade omprövats, säger hon.

I april 2015 släpptes 21-åriga Carmelina Pérez efter 15 månaders fängelse. Hon hade dömts till 30 års fängelse för misstänkt framtvingad abort. För närvarande känner Colectiva Feminista till 21 kvinnor som sitter fängslade eller häktade men det kan finnas fler.

– Många kvinnor överklagar inte sina domar eller söker hjälp. De vet inte vad som händer eftersom de är fattiga med låg utbildning. De får offentliga försvarare som sällan sköter sitt jobb och som oftast träffar kvinnan först i domstolen. Endast rika kvinnor har råd med privata försvarare, säger Morena.

Våren 2014 inledde lokala och internationella människorättsorganisationer, däribland Amnesty International, en kampanj för att salvadoranska kvinnor ska tillåtas göra laglig abort om havandeskapet utgör en fara för deras liv och hälsa, om fostret är så skadat att det inte kommer att överleva eller om kvinnorna har blivit gravida efter våldtäkt eller incest. Morena är hoppfull att kampanjen ska bära frukt men abortmotståndarna, framförallt katolska kyrkan och konservativa partier, har gått till motoffensiv och smutskastat kampanjen i medierna.

– De hotar även att stämma oss för ”skydd av mördare”, säger hon.

Man har vunnit en del av opinionen genom att belysa lagarnas förödande konsekvenser för kvinnor. Till exempel ”fallet Beatriz”, en gravid kvinna som led av lupus (autoimmun reumatisk sjukdom).

– Hennes läkare rådde henne att göra abort eftersom risken var stor att hon skulle dö under förlossningen. Fostret hade dessutom anencefali (avsaknad av storhjärna) och skulle inte överleva efter förlossningen, berättar Morena.

Högsta domstolen nekade Beatriz att göra abort. Först i vecka 26 beviljades hon rätt att göra tidigt kejsarsnitt. Barnet dog fem timmar efteråt. Fallet har anmälts till Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter, iachr, likaså har ett annat fall kallat ”Manuela” som dömdes till 30 års fängelse efter att ha anklagats för att ha gjort abort. Senare visade det sig att Manuela led av en cancerform som kan orsaka missfall.

– År 2010 dog hon av sin cancer i fängelset, säger Morena.
Lagarna skördar fler offer än kvinnorna som döms.
– Familjerna till de fängslade kvinnorna glöms till exempel bort, säger Morena.

Joselin Garcia sänder för Collectiva Feministas egen radiokanal. På väggen går det bland annat att läsa ”min sexualitet, min rätt, mitt val.”

Joselin Garcia sänder för Collectiva Feministas egen radiokanal. På väggen går det bland annat att läsa ”min sexualitet, min rätt, mitt val.” Foto: Jesper Klemedsson

Många kvinnor vågar inte uppsöka sjukhus efter missfall eller efter att ha fött ett dött barn. Sjukhuspersonal som inte anmäler misstänkta aborter riskerar upp till tolv års fängelse. Kvinnor med utomkvedshavandeskap, det vill säga när ett befruktat ägg fastnar i äggledaren där det inte kan utvecklas, får ingen behandling.

– Trots att de riskerar svåra komplikationer och att dö om äggledaren brister. Ägget måste opereras ut eller graviditeten avbrytas men det är förbjudet. Kvinnan måste vänta tills ägget självdör vilket 100-tals årligen tvingas göra, säger Morena.

Statistik saknas om antal illegala aborter men det är en öppen hemlighet att välbeställda kvinnor kan göra det på privata kliniker.

– Det finns 10-åriga flickor som blir gravida efter våldtäkt men som inte kan göra abort. År 2011 föddes tio barn per dag av flickor under 14 års ålder. Antalet gravida tonåringar ökar, likaså självmorden bland dem. Det är den näst vanligaste dödsorsaken bland gravida tonåringar, säger Morena.

Det är El Salvadors fattiga och outbildade kvinnor som riskerar att dömas för abort. Det är en öppen hemlighet att landets välbeställda kvinnor kan göra abort på privata kliniker. Collectiva Feminsta känner till 21 kvinnor som sitter fängslade för abort.

Det är El Salvadors fattiga och outbildade kvinnor som riskerar att dömas för abort. Det är en öppen hemlighet att landets välbeställda kvinnor kan göra abort på privata kliniker. Collectiva Feminsta känner till 21 kvinnor som sitter fängslade för abort. Foto: Jesper Klemedsson

I centrala San Salvador har David Morales, El Salvadors ombudsman för mänskliga rättigheter, sitt kontor. Han intygar att rättegångarna mot kvinnorna är slarviga, försvaret undermåligt och att jury och domare ofta har sexistiska attityder.

– I många fall är bevisen mot kvinnorna bristfälliga men de döms ändå, säger han. I oktober 2014 rekommenderade OHCHR, FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter, El Salvador att reformera lagen.

– Det är mitt arbete att ge stöd åt rekommendationen men jag stöter på stort motstånd från politiska partier, grupper som säger sig representera den allmänna opinionen och den katolska kyrkan, säger han.

David Morales. El Salvadors Ombudsman för mänskliga rättigheter.

David Morales. El Salvadors Ombudsman för mänskliga rättigheter. Foto: Jesper Klemedsson

David berättar att abortmotståndarna sprider en falsk bild av internationella konventioner om kvinnors rättigheter, sexuell hälsa med mera för att vinna stöd för abortlagarna.

– De får allmänheten att tro att det blir fritt fram att göra abort, oavsett omständigheter, om FN:s rekommendationer följs. Därför är det mycket viktigt med Amnesty Internationals kampanjer. De ökar medvetenheten hos allmänheten, säger han.

Han ser dock inga tecken på att lagarna ska modifieras för tillfället.

– Detta eftersom de flesta partier, som är för en liberalare abortlagstiftning, är rädda att bli smutskastade i medierna och förlora väljare, säger David Morales.

Text: Bengt Sigvardsson
[email protected]

Foto: Jesper Klemedsson
[email protected]

Fakta/Amnestys abortpolicy

I en ny rapport om El Salvador, ”Separated families, broken ties”, den 30 november 2015 riktar Amnesty skarp kritik mot abortlagen i landet.

_ Amnestys abortpolicy innebär att alla stater uppmanas att_:

*Förse alla med fullständig information om SRR, sexuella och reproduktiva rättigheter.

*Upphäva lagar som kriminaliserar kvinnor som söker abort eller läkare som utför säkra aborter.

*Säkerställa att varje kvinna som lider av komplikationer efter en abort har tillgång till den medicinska vård hon behöver, oavsett om aborten erhållits lagligt eller olagligt.

*Som ett minimum ska tillgång till abort säkerställas för varje kvinna som blivit gravid till följd av våldtäkt eller incest, eller då graviditeten utgör en fara för kvinnans liv eller riskerar att allvarligt skada hennes hälsa, eller då fostret ej är livsdugligt.

Läs också
Amerika: ​Tusentals kvinnor får inte rätt vård - riskerar att dö när abort är förbjudet (Amnesty International 7 mars 2016)

Läs mer om El Salvador från Amnesty Press
Goda nyheter: Guadalupe är fri (Amnesty Press nummer 1/2015)

ÅRSMÖTET I MALMÖ: Lidande kvinnor skuldbeläggs i El Salvador (12 maj 2014)

reportage | 2016-03-08
Av: Bengt Sigvardsson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2016