20 och 30-talets gangsters tuggar och spottar återigen sin tobak

filmer | 2012-09-13

Shia LaBeouf (som Jack Bonduran__t__) __i Lawless. __Foto: Richard Foreman/The Weinstein Company

Film: Lawless
Regi: John Hillcoat
Manus: Matt Bondurant, Nick Cave
Skådespelare: Tom Hardy, Jessica Chastain, Gary Oldman, Guy Pierce, Shia LaBeouf, Mia Wasikowska
Land: USA

Man charmas och involveras omotiverat snabbt i de tre hembrännande brödernas kamp mot en korrupt och härligt mordisk polisman. Men det är samtidigt svårt att helt sätta fingret på vad filmen Lawless vid sidan om sitt goda hantverk och bra skådespeleri egentligen har att komma med på det känslomässiga planet.

Tidsepoken som filmen Lawless gestaltar är speciell på flera sätt än enbart genom det ständigt och spektakulärt kittlande faktum att alkohol var förbjudet i lag. Perioden är också speciell genom att den utgör en brygga mellan nutiden och den gångna amerikanska historien som dess bärande stöttepelare. Anledningen till detta generationsöverbryggande folkvärde är mycket enkel när man bara snabbt betänker hur de äldsta levande människorna under 1920- och 1930-talen faktiskt både levde och deltog i vad som kom att bli USA:s slutligt formativa inbördeskrig (1861-1865). Emedan de yngsta under samma förbudsperiod lever både kring oss och med oss i dagens samhälle.

Så även om det är mycket lätt att glömma den historiska innebörden av en sådan här films serverade moral, när man mitt bland flera hundratals år gamla byggnader sakta promenerar hemåt genom staden, så gör man sig gott i att ägna denna en kort tanke. Och inte minst då jag är övertygad om att denna tanke inte har gått regissör John Hillcoat förbi, i sitt val att porträttera och ge de tre bröderna Bondurant symbolvärdet av all american familjehjältar med samhället på sin sida och geväret nära till hands.

Filmen handlar alltså om de tre en gång verkligt levande Bondurant-bröderna under förbudstiden i USA och filmens manus är inte minst baserat på barnbarnets (Matt Bondurant) egen historiska roman om bröderna. Förbudstiden var en kort tidsepok, under åren 1920 – 1933, där allmänheten plötsligt genom lag kriminaliserades, vilket gjorde att såväl poliser, mormödrar som gangsters alla för en liten, liten stund kunde enas i synen på lagen som en löjeväckande papperstiger. En syn som dock snabbt hade en bieffekt i skapandet av den spelplan där alkoholaffärer skedde i ett kriminellt landskap där endast våldet kunde måla upp de ekonomiska territorierna. I just detta landskap byggde bröderna Bondurant upp sin hembrännarverksamhet som den enda familjen bland destillerarna i sitt område som trots både hot och våld vägrade muta polisen för att kunna färdas längs med vägarna i sina hembrännaraffärer utan hot om arrestering.

Shia LaBeouf (som Jack Bondurant) och Mia Wasikowska (som Bertha Minnix) i Lawless. Foto: Richard Foreman/The Weinstein Company

Att nu någon utvidgning i filmens egen historiebeskrivning ovan inte kommer att äga rum är sedan tyvärr en tydlig manifestation av filmens tillkortakommande. För vid sidan av att Tom Hardy stundtals verkligen briljerar i sin härligt muttrande roll som den äldsta brodern Bondurant, och vid sidan av att Guy Pierce karaktär tycks vara som hämtad ur en ungdomsbok i sin underbara ensidighet som filmens pådrivande antagonist, så har denna film inte så mycket att komma med på det berättande planet.

För den kärlekshistoria som filmen inrymmer engagerar endast måttligt. Vilket gör att filmens enda inre fråga först och sist blir just den av hur det ska gå för de tre bröderna. Bra, hoppas man.

Andreas von Scherling

filmer | 2012-09-13