En omstridd middag

ledare | 2009-10-06
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2009

När Forum för Levande historia i Stockholm öppnade sin utställning ”Middag med Pol Pot” kunde de glatt notera att reklamfilmen för utställningen hade fått många besökare på Youtube. Glädjen grumlades kanske något av att det kom kritik, både från vänster och höger, som ansåg att en statlig myndighet inte bör ägna sig åt att kritisera enskilda medborgares agerande. Drygt 30 år efter att en delegation från Vänskapsföreningen Sverige-Kampuchea 1978 gjort en resa i det land som då styrdes av Röda khmererna utbröt återigen en debatt om vad Jan Myrdal och hans reskamrater såg och inte såg. När det sedan framkom att de som gjort Youtube-filmen valt att illustrera Röda khmerernas övergrepp med bilder tagna ett halvår efter att Vietnam invaderat landet talade Forums chef Eskil Franck om misstag i kronologin, vilket knappast ingav förtroende, när det gällde denna historieförfalskning.

En del av kritiken mot utställningen har varit adekvat, medan annan kritik är obegriplig. När Åsa Linderborg i Aftonbladet den 20 september skriver att ”Forum inte informerar om USA:s krig mot Vietnam, Kambodja och Laos” tyder det på att hon inte har sett utställningen. När Per Wirtén i Expressen den 17 september påstår att ”Amnesty teg om det (folkmordet i Kambodja) i tre år” är det en grov osanning. Av Amnestys årsrapporter 1975-76, 1977 och 1978 framgår tydligt att organisationen försökte analysera och agera när det gäller vad som hände i det för omvärlden stängda Demokratiska Kampuchea. Rapporter från flyktingar som tagit sig till Thailand refereras och Amnesty skriver brev till myndigheterna och begär klarhet. Den 28 februari 1977 skriver Amnesty till exempel till president Khieu Sampan och vill ha svar på uppgifterna om massavrättningar och tvångsläger.

Nu pågår rättegångarna i Phnom Penh vid den FN-stödda tribunal som behandlar Röda khmerernas brott. Forums utställning är ett välkommet bidrag för att öka förståelsen kring denna rättsliga uppgörelse. Och den bok och film som handlar om Gunnar Bergströms resa 1978 och hans återbesök 30 år senare är viktiga bidrag till en diskussion om det selektiva seendet som inte bara handlar om Kampuchea under Röda khmererna. Dessutom har Forum låtit David Chandler, en av världens främsta Kambodjakännare, skriva ”Under ett vackert tyg. Ett fasansfullt samhällsexperiment.” (Forums skriftserie nr 8). Där förklaras och analyseras hur och varför massmorden i Kambodja 1975-78 blev möjliga. Det är synd att debatten inte handlat om den saken.

Ulf B Andersson

ledare | 2009-10-06
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #4/2009