Ordens betydelse i arbetet för ett mer jämlikt samhälle

Statsvetaren, föreläsaren och utbildaren Barakat Ghebrehawariat har lång erfarenhet av arbete med mångfald och antirasism utifrån ett kommunikationsperspektiv. I sin bokdebut ”Får man säga svart?” lyfter han fram behovet av ett gemensamt språk för att benämna ojämlikheter kopplat till hudfärg.

böcker | 2023-12-06
Av: Sanna Blomgren
Barakat Ghebrehawariat driver idag förändringsbyrån Demokrateam och är en flitigt anlitad föreläsare, processledare och rådgivare. Han är återkommande mångfaldsexpert på TV4 Nyhetsmorgon. Han driver även podcasten "Nyanserat med Barakat – En podcast om rasism och sånt".

Barakat Ghebrehawariat driver idag förändringsbyrån Demokrateam och är en flitigt anlitad föreläsare, processledare och rådgivare. Han är återkommande mångfaldsexpert på TV4 Nyhetsmorgon. Han driver även podcasten "Nyanserat med Barakat – En podcast om rasism och sånt". Foto: Senay Berhe

Bok: Får man säga svart? Från teoretisk ångest till terminologisk trygghet
Författare: Barakat Ghebrehawariat Förlag: Natur & Kultur

Barakat Ghebrehawariat är statsvetare och har under många år arbetat med att föreläsa och utbilda i frågor om antirasism, mångfald och inkludering. I sin debutbok Får man säga svart? belyser han språket och ordens betydelse i arbetet för ett mer jämlikt samhälle.

Ghebrehawariat varvar bokens mer teoretiska och pedagogiska kapitel med berättelser om hur det varit för honom att växa upp som svart i Sverige och om sina erfarenheter av att hålla workshops och utbildningar om normkritik och rasism. Det blir en alldeles utmärkt kombination som synliggör hur de rasistiska samhällsstrukturerna bärs upp av – ofta omedvetna – tankesätt, handlingar och uttalanden som gör att rasismen återskapas.

Foto: © Upphovsperson: Johanna Burai

I boken visar Ghebrehawariat hur vi kan få syn på dessa omedvetna tankesätt och sätta ord på hur rasismen tar sig uttryck i Sverige. Samtidigt pekar han dock på hur vi i Sverige ofta saknar ord och begrepp för att beskriva rasismen. Den teoretiska ängslighet, som Ghebrehawariat kallar det, som uppstår när vi inte vet hur vi ska benämna rasism och är rädda för att säga fel, vara rasistiska eller verka okunniga kan botas genom att vi hittar ett gemensamt språk för att benämna ojämlikheter kopplat till hudfärg.

För ja, skriver Ghebrehawariat till sist, man får säga svart (förlåt för spoiler). Det är, fortsätter han, dessutom en förutsättning för att kunna tala om antisvart rasism och jobba med att motverka och eliminera den. På detta vis kan boken ingjuta en större trygghet hos den som känner igen sig i den teoretiska ängsligheten och vill bli bättre på att praktisera antirasism i sin vardag, på sin arbetsplats eller hemma runt köksbordet.

Sanna Blomgren
[email protected]

böcker | 2023-12-06
Av: Sanna Blomgren