Går det att spela en könsroll på nytt sätt ?

Den irländska feministen Emer O’Toole vill med sin bok ”Girls Will Be Girls” vidga våra vyer och förändra vår syn på kön. Hon tar avstamp i sitt eget liv och bjuder på en omvälvande resa. Det går att agera annorlunda och vad händer om vi väljer att göra det?

böcker | 2016-10-27
Av: Hanna Svanberg
Emer O’Toole är universitetslektor i Montreal.

Emer O’Toole är universitetslektor i Montreal. Foto: Helen Gilbert

Bok: Girls Will Be Girls – Klä upp sig, klä ut sig och våga agera annorlunda.
Författare: Emer O’Toole
Översättare: Johanna Svartström
Förlag: Ordfront förlag

…genus är en roll som har övats in, ungefär som ett manus som överlever de enskilda skådespelare som använder det men som behöver individuella skådespelare för att bli aktualiserat och reproducerat som verklighet än en gång.
Judith Butler

Författaren Emer O’Toole är universitetslektor i ”Irish performance studies” vid Concordia University i Montreal i Kanada och forskar inom teater, film och performancekonst. O’Toole är övertygad om att det är viktigt att studera rollgestaltning – så väl på scenen som i livet utanför scenen – om vi vill förstå människans beteende och identitet.

I boken utgår O’Toole från sitt eget liv och använder sig själv som försöksperson i sina olika experiment (exempelvis sluta raka armhålorna och benen) i syfte att utmana tillskrivna könsroller. Samtidigt som boken är självbiografisk så har den också stundtals en akademisk ton där den amerikanska queerforskaren Judith Butlers poststrukturalistiska feministiska teori bryts ner till praktik och ”Girls Will Be Girls” beskrivs av många som en handbok i feminism. Ett stort plus är den digra notapparaten, som både tipsar om vidareläsning och hjälper oss att förstå den franske sociologen Pierre Bourdieu, Judith Butler med flera.

Emer O’Toole (till höger) i samtal med komikern och författaren Moa Svan om behovet av att vidga våra vyer och förändra vår syn på kön på ABF-huset i Stockholm i augusti 2016.

Emer O’Toole (till höger) i samtal med komikern och författaren Moa Svan om behovet av att vidga våra vyer och förändra vår syn på kön på ABF-huset i Stockholm i augusti 2016. Foto: Hanna Svanberg

Det är sorgligt att ta del av hur O’Toole ser tillbaka på sin barndom och den snäva roll som tillskrevs henne. Hur hon uppfattades och hur hon förväntades vara. Det var aldrig baserat på hennes individuella egenskaper som människa, utan alltid utifrån kön. Hon beskriver hur hon tidigt i livet kände att hennes utseende var viktigare än hennes två bröders. Hur syskonen som sex- eller sjuåringar firade första kommunionen och visst, bröderna bar finbyxor och väst, men Emers klädsel innehöll betydligt fler attribu; krinolin med kristallpärlor, rosetter och tiara i håret, vita handskar och en liten sidenportmonnä.
O’Toole minns tillbaka hur speciell denna klädsel, och den påföljande uppmärksamheten kring hennes utseende fick henne att känna sig; speciell som en änglaprinsessa.

Vi får ta del av författarens resa genom sin barndom och ungdom och hur hon blev feminist. Som artonåring beskriver hon sig själv som ”patriarkatets prinsessa”, långt ifrån ett feministiskt uppvaknande. Men kommande år blev ett år för ifrågasättande. Ifrågasättande av retoriken kring individuella förtjänster och ett fritt val, med fokus på individen som en enskild aktör, som O’Tooles inställning i genusfrågor tidigare grundat sig på.

Foto: Ordfront förlag

Denna Halloween valde författaren att klä ut sig till kille (istället för det tidigare självklara valet av ”barnförbjuden porrlook”) och det beslutet gav henne en språngbräda in i en ökad förståelse av könsnormernas snäva värld. Detta blev hennes första, men inte sista, experiment i könsrollsgestaltning.

Något jag önskar mer av, och som O’Toole snuddar vid, är hur vi alla är produkter av, och hur vi alla reproducerar, ett patriarkalt samhälle i samtliga sfärer. Nu är boken väldigt fokuserad på förväntningar avseende utseende och jag tycker det hade varit intressant med fler aspekter av hur kön görs.

Våga ställa frågan varför? Varför är det här viktigt för mig? Varför väljer jag att agera på det här sättet? Varför väljer jag att klä mig så här? Vad händer om jag kliver utanför mitt tilldelade manus? Att fråga mig varför? är något jag bär med mig efter att ha läst ”Girls Will Be Girls”.

Hanna Svanberg

böcker | 2016-10-27
Av: Hanna Svanberg