Fängslande om ett omänskligt experiment

böcker | 2003-05-22

Ondskans tid
Chanrithy Him
Översättning: Kate & Sigge Kalmström
B. Wahlströms förlag

Gerillarörelsen de röda khmererna och dess ledare Pol Pot tog 1975 makten i Kambodja. Genom kollektivisering, tvångsarbetsläger och enorma folkomflyttningar ville de åstadkomma ett klasslöst bondesamhälle enligt kinesiskt mönster. I stället skapade de en brutal tvångsstat och under de kommande åren dog runt en miljon människor till följd av de röda khmerernas grymma behandling.

En av dem som överlevde terrorn är Chanrithy Him. Tillsammans med sina syskon lyckades hon till slut ta sig över gränsen till Thailand. I dag bor hon i USA och forskar om PTSS, posttraumatiskt stressyndrom bland ungdomar som genomlidit kriget i Kambodja.

I boken Ondskans tid berättar Chanrithy Him om familjens öde under de röda khmerernas skräckvälde. Hon är nio år när gerillarörelsen tömmer huvudstaden Phnom Phen och tvingar ut innevånarna på landsbygden. Hennes far avrättas och resten av familjen sätts i arbetsläger och Chanrithy tvingas se på när flera av syskonen går under av sjukdom och svält.

Ondskans tid är en grym berättelse om ett socialt experiment som slår oerhört fel. Det är en synnerligen välskriven och fängslande bok som i dessa dagar är extra aktuell. FN och Kambodja har nämligen nyligen har enats om ett utkast till etablerandet av en internationell tribunal för brott som begicks under röda khmerernas styre.

Varje steg mot minskad straffrihet i Kambodja välkomnas förstås av Amnesty, som dock varnar för att förslaget innehåller otillräckliga garantier både för oberoende rättegångar och för en oberoende och opartisk domstol.

Karin Fjell

böcker | 2003-05-22