Nina Bouraoui lyckas återigen

Nina Bouraoui är en författare vars berättelse kryper in under huden, så också i senaste boken ”Tillfredsställelse”. Hon beskriver mellanförskapet; mellan Frankrike och Algeriet och mellan skammen och åtrån.

böcker | 2023-04-18
Av: Sanna Blomgren
Även publicerad i AmnestyPress #2/2023
Den fransk-algeriska författaren Nina Bouraoui, född 1967, räknas som en av Frankrikes mest betydande författare av idag.

Den fransk-algeriska författaren Nina Bouraoui, född 1967, räknas som en av Frankrikes mest betydande författare av idag. Foto: Mathias Grate

Bok: Tillfredsställelse
Författare: Nina Bouraoui
Översättning: Maria Björkman
Förlag: Elisabeth Grate förlag

Den som redan är bekant med Nina Bouraouis författarskap kommer att känna igen sig i hennes senaste bok Tillfredsställelse. Bouraoui återvänder till berättelsen om pojkflickan och hennes bästa vän. Vännen vars mor är måttligt förtjust i att hennes son umgås med pojkflickan. I Tillfredsställelse skildras historien dock ur just moderns perspektiv och således får Bouraouis grundberättelse en ny kostym och öppnar upp för en ny tankevärld. Samtidigt kretsar den kring teman som känns igen: åtrån till kvinnorna och skammen som den för med sig i en heteronormativ värld. Skådeplatsen är också bekant: ett Algeriet som ganska nyligen blivit fritt från den franska kolonialismen och där nya konflikter tycks lura i horisonten, stränderna i Alger, den varma luften, havet och himlen.

I bokens sju kapitel tillika Michéle Aklis (alltså moderns) sju skrivhäften skissar Bouraoui med sitt intensiva men alltid lika precisa språkbruk fram en ångestladdad och ambivalent tillvaro som är svår att värja sig från. Michéle Akli vill inte att sonen ska påverkas av pojkflickan och (gud förbjude!) bli homosexuell.

Foto: Elisabeth Grate förlag

Hon vill också själv helst slippa att vara i närheten av pojkflickan eftersom det påminner henne om hennes egna undertryckta begär och den skam som det frambringar. Parallellt utvecklar Michéle nämligen ett intresse för pojkflickans mamma; Catherine. Ett intresse som ömsom övergår i en besatthet och ömsom bedövas och trängs undan med hjälp av vindrickande och husmoderliga sysslor i den äkta maken och sonens tjänst.

I Tillfredsställelse ryms förstås också den fransk-algeriska Bouraouis ständigt återkommande beskrivningar av mellanförskapet. Mellan Frankrike och Algeriet, mellan skammen och åtrån. Och som så ofta förr kryper berättelsen in under huden. Är du, liksom undertecknad, såld på Bouraoui kommer du inte att bli besviken. Har du ännu inte upptäckt henne väntar dig en litterär skatt.

Sanna Blomgren
[email protected]

böcker | 2023-04-18
Av: Sanna Blomgren
Även publicerad i AmnestyPress #2/2023