Vi står inför ett vägskäl

Tidigare SVT-meteorologen Pär Holmgren är numera EU-parlamentariker och går i sin nya bok ”Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt och lite till” igenom klimatförändringarna och dess konsekvenser. Vi står inför ett vägskäl anser Holmgren: Stoppa utsläppen eller se planeten gå under.

böcker | 2019-07-18
Av: Sanna Blomgren
Pär Holmgren.

Pär Holmgren. Foto: Jan-Åke Eriksson

Bok: Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt och lite till
Författare: Pär Holmgren
Förlag: Ordfront

Pär Holmgren är före detta meteorolog på SVT, numera hedersdoktor i meteorologi vid Uppsala universitet och EU-parlamentariker för Miljöpartiet. Hans nya bok Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt och lite till är en pedagogisk genomgång av de senaste decenniernas klimatförändringar och konsekvenserna av desamma. Genomgående understryker Holmgren att vi står inför vår tids absolut viktigaste vägskäl: stoppa utsläppen eller se planeten gå under. 

Boken är indelad i sju kapitel. De fem första är i mångt och mycket en lägesbeskrivning; Var är vi nu, Vad händer med världen och ekonomin och Vad händer med vädret?

De två sista kapitlen blickar istället framåt och frågar sig vad vi måste göra framöver. Och varför vi inte gör något, trots att vi nu vet mycket, både om klimatförändringarna och vad som orsakar dem. Därför tycker jag också att de två sista kapitlen är den mest spännande delen i boken. 

Holmgren är tydlig med att det kommer krävas stora samhällsinsatser för att lyckas stoppa utsläppen och hålla klimatförändringarna i schack. Han pratar både om vad man som individ kan göra och vad företag och politiker bör göra och visar på växelspelet där emellan. Han lyckas också förhålla sig till det svåra med samhällsförändringar och pratar på ett nyanserat sätt om individen kontra strukturen. Holmgren menar att den enskilda individens insatser för miljön i princip är meningslösa om inte lagstiftningen också förändras samtidigt.

Foto: Ordfront förlag

Vidare pekar Holmgren upprepade gånger på hur det kapitalistiska systemet i sig självt inte är gångbart på en planet med begränsade resurser. Det vill säga att det finns en ände på tillväxten. Så långt är jag helt med på Holmgrens resonemang. Samtidigt tycker jag att han många gånger letar efter lösningar inom det rådande systemet. Eller duckar för att kritisera det för mycket, kanske? 

Holmgren listar i boken sådant som man själv kan göra för att leva mer klimatsmart; skippa bilen, äta vegetariskt, välja ett miljövänligt elbolag. Men jag saknar en liknande, konkret, lista för vad politiker och företag ska göra. Holmgren säger förvisso att det måste bli lättare och billigare att välja rätt (det vill säga sådant som är bra för miljön) och svårare och dyrare att välja fel (det vill säga sådant som är dåligt för miljön). Men han säger aldrig hur och när. 

Kanske är det inte hans uppgift som författare. Men i tider när miljontals unga samlas på gator och torg i Fridays for Future-rörelsen som Greta Thunberg har startat hade jag önskat att boken var mer av ett brandtal. Jag hade velat läsa om lösningar på klimatkrisen. Se dem svart på vitt. Men det kanske är det som är själva kontentan av Holmgrens bok: att några enkla lösningar, det finns det inte. 

Sanna Blomgren

böcker | 2019-07-18
Av: Sanna Blomgren