"Balkan- fokus på Jugoslaviens sönderfall, återvandring, återuppbyggnad och etniska minoriteter"

reportage | 2001-09-18
  • Tyvärr lyser de förtroendevalda med sin frånvaro. Men jag är stolt över att Kommunförbundet här i Kronoberg envisas att återigen arrangera en konferens med inriktning på Balkan.

Det sade kommunalrådet Carin Högstedt(v) när hon på tisdagen välkomnade cirka 120 deltagare till två dagars konferensen "Balkan- fokus på Jugoslaviens sönderfall, återvandring, återuppbyggnad och etniska minoriteter", som hålls i konserthuset i Växjö.

Bland föreläsarna fanns Lennart Myhlback som under två år har varit FN-administrationen UNMIK:s högste representant i Prizren, Kosovos näst största stad. Han betonade att utvecklingen i Kosovo har gått framåt men beklagade att ingen återflyttning av serber till Prizren-området har kunnat äga rum.

På frågan om flyktingar idag kan återvända till Kosovo gav Myhlback svaret:
- Ja. Om det är albaner, romer, bosnjaker eller turkar så anser jag att de kan återvända. Men arbetslösheten i dagens Kosovo uppgår till 80 procent och det är viktigt att få igång en ekonomisk utveckling. Knappast någonting produceras i dagens Kosovo.

Det är i sammanhanget värt att notera att UNHCR sedan i mars har manat till stor försiktighet vad gäller återsändande av minoritetsgrupper till Kosovo. Romer bör under inga omständigheter återsändas - "not under any circumstances be deported by asylum states".
Läs mer: http://www.unhcr.ch/world/euro/seo/protect/minoritymenu.htm

Direktör Jan Öberg vid TFF, Transnationella stiftelsen för freds- och framtidsforskning, underkände helt det internationella samfundets agerande på Balkan:
- Syftet är inte att skapa fred och stabilitet utan Balkan är en bricka i ett större spel. Det handlar om oljeledningar från Kaukasus som ska ledas över Balkan. Detta och Natos behov av expansion mot Rysslands gräns är anledningen till att USA agerar på Balkan. Öberg ansåg att Nato har gjort mer skada än någon annan organisation i Makedonien och ansåg att Nato borde läggas ned.

Jöran Bjällerstedt, ambassadråd i Makedoniens huvudstad Skopje, varnade för att fredsprocessen i landet är skör.
- Om parlamentet i Skopje beslutar om en folkomröstning, och den debatten inleddes på måndagen, så tror jag hela fredsprocessen faller ihop när Nato-trupperna åker hem efter den 26 september. Då kommer albanerna, som utgör en tredjedel av befolkningen, bojkotta folkomröstningen. Makedonerna kommer förmodligen rösta nej till förändringar i författningen och så återbildas den albanska gerillan och vi är tillbaka på ruta ett. Då tror jag det är tveksamt om det går att förhindra ett inbördeskrig.

Bjällerstedt menade att huvudansvaret för krisen i Makedonien ligger på de politiker, inte sällan korrumperade, som under tio år har misslyckats med att skapa en statsbildning där medborgarna känner samhörighet.

Gramoz Pashko, tidigare vice premiärminister i Albanien, ansåg att stödet för ett storalbanien är mycket begränsat i Albanien och att landet har fört en mycket återhållsam politik när det gäller den albanska gerillan i Makedonien. Den svenske ambassadören i Belgrad, Michael Sahlin, påminde om att Jugoslaviens framtid långt ifrån är löst:
- Men skillnaden är att nu när Milosevic är borta vill väst inte längre se ett självständigt Montenegro.

Ulf B. Andersson

reportage | 2001-09-18