Det fria ordet i Ryssland i fokus för ny skriftserie

Ariel förlag har inlett utgivning av en ny skriftserie, ”Gotlandssamtal” , som är tänkt att belysa det fria ordet i Ryssland. Det första häftet har just utkommit och tar upp fallet med Jurij Dmitrijev som greps den 13 december 2016 i Petrozavodsk i Karelen.

böcker | 2018-05-31
Av: Andrea Bodekull
Jurij Dmitrijev har i 30 år försökt dokumentera brott som begicks under 1930-talet.

Jurij Dmitrijev har i 30 år försökt dokumentera brott som begicks under 1930-talet. Foto: Mediafond/Wikimedia

Bok: Fallet Jurij Dmitrijev
Författare: Sergej Lebedev
Översättning: Nils Håkansson
Förlag: Ariel Förlag

Jurij Dmitrijev är ordförande i den karelska avdelningen av Memorial, Rysslands främsta människorättsorganisation. Han har ägnat 30 år åt att söka efter de platser där NKVD, Stalins säkerhetstjänst, under 1930-talet massavrättade människor.

I december 2016 greps Dmitrijev och anklagades för barnpornografibrott men det var uppenbart att anklagelserna var påhittade och att han blev måltavla för sitt arbete som historiker.

”Fallet Jurij Dmitrijev” är den första i skriftserien ”Gotlandssamtal”.

”Fallet Jurij Dmitrijev” är den första i skriftserien ”Gotlandssamtal”. Foto: Ariel förlag

I januari 2018 frigavs han ur häkte i väntan på dom. Åklagaren krävde nio år fängelse med hård regim. I april 2018 frikändes Dmitrijev men dömdes villkorligt för olaga vapeninnehav – ett vapen som han hittat vid en utgrävning.

Sergej Lebedevs text talar om vikten av Dmitrijevs arbete med minnet och varför det så viktigt att inte glömma. Att inte låta dessa platser, där så många mördades, försvinna när naturen tar tillbaka den. Att låta de döda få rätt till sin död och inte bli, enligt den ryska folktron, osaliga andar som fastnat mellan vår värld och den andra sidan då de inte fått en ordentlig begravning.

Lebedev menar att ärendet mot Dmitrijev visar på hur Stalintidens metoder fortfarande är aktuella i dagens Ryssland; misskreditering av personer, ryktesspridning och användning av falska anklagelser och komprometterande ”bevis” för att komma åt misshagliga personer.

Det är ett spännande projekt förlaget Ariel startat och jag ser fram emot kommande ”Gotlandssamtal”.

Andrea Bodekull

böcker | 2018-05-31
Av: Andrea Bodekull