Kroppen som en vara bland andra varor

I boken ”Organ till salu” skildrar Susanne Lundin den globala handeln med organ. Det blir en resa till länder som Moldavien, Filippinerna och Sydafrika i ett starkt och välskrivet reportage.

böcker | 2014-03-27
Av: Christoffer Dahlin
Susanne Lundin.

Susanne Lundin. Foto: Elisabeth Dawson

Bok: Organ till salu
Författare: Susanne Lundin
Förlag: Natur&Kultur

I Sverige får en man njursvikt. Sjukdomen tar över livet. Relationen till familjen, arbetet - ja till livet - förändras i grunden när dialysen slukar all energi. Han behöver en ny njure. Problemet är att det är många som behöver en njure men få som vill donera. Väntetiden till en transplantation är därför lång. Ett år, två år, tre år går. Inget händer. Så vad göra? Han åker till Pakistan. För där är det ingen kö - i alla fall inte för den som kan betala. Men från vem kommer egentligen njuren?

I boken Organ till salu skildrar etnologen Susanne Lundin den globala och illegala handeln med organ. För att förstå hur denna marknad fungerar ger hon sig ut på en resa till länder som Moldavien, Filippinerna och Sydafrika. Hon träffar människor som har sålt sina organ. Vissa har fått hyfsat betalt men många har blivit lurade av oseriösa organhandlare. Flera har blivit sjuka efter operationen och stigmat som det vanprydande ärret medför plågar dem.

Organ till salu.

Organ till salu. Foto: Natur&Kultur

Det är ett starkt och välskrivet reportage. Men Susanne Lundin skildrar inte bara handelns offer, hon analyserar också det moderna samhällets föreställningar om liv och död. Teknik, välstånd och kunskap har skapat ett förhandlingsutrymme med döden. Och förhandlar gör vi. För i västvärlden har vi fostrats in i ett marknadstänkande där allt handlar om debet och kredit. Det finns, menar Lundin, en ”kulturell uppfordran till människor att köpa sig fria från olycka och sjukdom”. Vi förväntas ta hand om vår kropp och går den sönder köper vi reservdelar. Kroppen har blivit en vara bland varor.

Men analysen leder till frågor. För befolkas verkligen västvärlden av dessa ideologiskt drivna kannibal-liberaler? Stämmer det att människor uppfattar livet som en enda stor kalkyl där allt kan köpas och säljas? I så fall skulle det vara okontroversiellt att berätta för grannen att man köpt en njure av en fattig människa och grannen skulle applådera en lyckad affär. Men det är nog ändå lite tveksamt.

Oavsett vad reser Organ till salu flera viktiga etiska frågor som rör oss alla. För hur tänker vi egentligen om vi hamnar i Landstingets vindlande köer och det handlar om liv och död? Är vi beredda att köpslå då? Läs Susanne Lundins bok och fundera på det.

Christoffer Dahlin

böcker | 2014-03-27
Av: Christoffer Dahlin