Tunisien: Historisk lag har antagits för att skydda kvinnor från våld

Den 26 juli antog parlamentet i Tunisien en ny lag för att motverka våld mot kvinnor. Nu blir våldtäkt inom äktenskapet ett brott och en man som våldtar en minderårig kvinna ska inte längre undkomma straff genom att kunna gifta sig med offret. En kvinna som utsätts för våld av sin partner ska kunna få igenom besöksförbud. Den nya lagen hälsades med jubel när den antogs.

reportage | 2017-07-30
Av: Ulf B Andersson
Demonstration i Tunis år 2015 på Internationella kvinnodagen 8 mars. Den nya lagen för att stoppa våld mot kvinnor har kommit till genom ett samarbete mellan politiska partier och civilsamhället.

Demonstration i Tunis år 2015 på Internationella kvinnodagen 8 mars. Den nya lagen för att stoppa våld mot kvinnor har kommit till genom ett samarbete mellan politiska partier och civilsamhället. Foto: Amnesty International

Tunisien har länge ansetts vara ett av de mer progressiva länderna i regionen när det gäller kvinnors rättigheter, Lagstiftningen har dock haft stora brister och år 2010 visade en statlig undersökning i Tunisien att 47,6 procent av kvinnorna någon gång under sin livstid utsätts för våld.

En man som våldtar en minderårig kvinna har kunnat slippa straff om han gifter sig med offret. Det blev kraftiga protester i oktober 2016 när Ala Chebbi, en populär programledare i sin talkshow på nationell TV uppmanade en gäst, som berättade om våldtäkter sedan hon var 14 år, att gifta sig med förövaren.

Nu försvinner den möjligheten till straffrihet för sexuella övergrepp och våldtäkt inom äktenskapet kriminaliseras också. Åldersgränsen för sexuellt samtycke höjs från 13 till 16 år (I Sverige är den 15 år).

– Det här är en revolutionär lag i Tunisien, sade Mohamed Ben Hamida från Al-Bawsala, som bevakar parlamentets arbete, till al-Monitor. Onsdagen var en mycket lycklig dag då aktivister har arbetat med dessa frågor i över 20 år.

Den nya lagen utgår från FN:s handbok när det gäller lagstiftning kring våld mot kvinnor och definierar våldet som ”fysisk, moralisk, sexuell eller ekonomisk aggression mot kvinnor som bygger på diskriminering mellan de två könen”.

Enligt den nya lagen kommer också sexuella trakasserier i det offentliga rummet bli ett brott som kan straffas med upp till två års fängelse. Arbetsgivare som diskriminerar kvinnor, också när det gäller löner, kan dömas till 2 000 tunisiska dinarer (cirka 7 000 kronor) i böter. En våldsutsatt kvinna ska kunna få igenom besöksförbud för mannen utan att behöva gå igenom skilsmässa först.

Poliser, domare och andra myndighetspersoner ska få utbildning i den nya lagen som beräknas träda i kraft om ett halvår.

När lagen antogs i parlamentet, efter att ha arbetats fram av olika partier och organisationer inom det civila samhället, utbröt jubel, jasminblommor (symbolen för den Arabiska våren) delades ut och en del ledamöter började sjunga den tunisiska nationalsången.

Tunisiska Amnestysektionen i 8 mars-demonstrationen i Tunis år 2015.

Tunisiska Amnestysektionen i 8 mars-demonstrationen i Tunis år 2015. Foto: Amnesty International

Ledamoten Imen Ben Mohamed från islamistpartiet Ennahdha beskrev lagen som minst lika omvälvande som den lag från 1956 som avskaffade polygami och reglerade frågan om skilsmässa. Hon har tillhört den grupp i parlamentet som har arbetat med lagen och sade till al-Monitor att det är viktigt att fortsätta arbetet:
– Den här lagen handlar om våld och detta är bara en del av vårt arbete. För att Tunisien ska kunna utvecklas så måste vi fortsätta att arbeta med kvinnorättsfrågor.

Human Rights Watch, HRW, uttryckte glädje över den nya lagen men pekade på att det fortfarande finns lagliga brister när det gäller kvinnors rättigheter i Tunisien. Äktenskapslagen från 1956 ger kvinnor och män samma rättigheter men år 1973 kom ett dekret som förbjuder en muslimsk kvinna att gifta sig med en icke-muslimsk man medan denna restriktion inte gäller för muslimska män. Kvinnors arvsrätt är också sämre än för manliga medlemmar i en familj.

HRW pekar också på att det är viktigt att staten skjuter till ekonomiska resurser för att ge våldsutsatta kvinnor möjlighet till skyddat boende.

Amnesty International är en av de organisationer som krävt förändring av lagen i Tunisien. Den svenska sektionen deltog våren 2016 med insamlande av namn under parollen ”Tunisien – skydda brottsoffren, inte förövarna!

Ulf B Andersson

Läs mer

Tunisia: Landmark Step to Shield Women from Violence (Human Rights Watch 27 juli 2017)

Tunisia: Submission to the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Amnesty International 19 augusti 2016)

Is Tunisia the beacon of women’s rights it claims to be? (Amnesty International 15 januari 2016)

Tunisia: Rapists given a way out while their victims are blamed and punished (Amnesty International 25 november 2015)

reportage | 2017-07-30
Av: Ulf B Andersson