Bukarest vid förra sekelskiftet

böcker | 2011-11-04

Iona Pârvulescu
Livet börjar på fredag
Förlag: 2244
Översättning: Jeana Jarlsbro

Livet börjar på fredag utkommer i höst tillsammans med några andra titlar på det nya förlaget 2244. Förlaget utgör en del av Bonnierförlagen och har åtagit sig uppgiften att sprida ljus över den litteratur som idag existerar i länderna kring Svarta havet. Författaren Iona Pârvilescu är rumänska och född på 1960-talet och detta är hennes första roman att bli översatt på svenska.

Nyåret nalkas i den rumänska huvudstaden Bukarest år 1897 och i tidningarna kan stadens invånare läsa om Dan Cretu, en okänd man som funnits ensam liggandes på isen över en sjö i närheten av staden. Han är vid medvetande men förvirrad och saknar helt och hållet personliga tillhörigheter förutom sina slitna kläder. Ett stycke längre bort på isen påträffas ytterligare en man, något yngre och i ett betydligt sämre tillstånd.

Fallet väcker intresse hos poliskommissarie Costache som genast börjar efterforska männens identiteter och om det kan finnas ett samband mellan de två. Den yngre befinner sig i koma och vårdas på sjukhus och Dan Cretu måste släppas från polisen då det inte tycks föreligga något motiv eller bevis som knyter honom till ett brott. Tillståndet för den unge mannen försämras och han avlider till slut, endast efterlämnande några lösryckta ord och en hjortskinnsbörs som innehåller en nyckel. Costache finner ett broderat monogram på mannens kläder som visar sig utgöra initialerna till en adlig familj.

Handlingen skulle härifrån kunna fortsätta inom ramen för en klassisk detektivhistoria á la Edgar Allen Poe, den amerikanske 1800-tals författaren. Iona Pârvulescus väljer dock att komplicera handlingen med en drös olika karaktärer. Kommissarie Costache möter både fattiga och välbeställda bland Bukarests invånare när han försöker få klarhet i frågetecknen gällande den avlidne aristokratens sista ord. Och den mystiske Dan Cretu tar anställning som journalist vid dagstidningen Universum och kommer i kontakt med doktor Margulis och dennes familj. Plötsligt blir det väldigt många namn att hålla reda på.

Som för att underlätta navigeringen för läsaren har författaren delat in kapitlen i flera avsnitt där de olika karaktärerna får komma till tals var och en i första eller tredje person. Denna point-of-view-teknik gör berättelsen flerdimensionell men framställs tyvärr inte alltid harmoniskt. Hoppen mellan stundtals djupsinniga existentiella monologer och ytliga, humoristiska personporträtt blir ibland för långa och får de olika delarna att kännas aparta.

Livet börjar på fredag utgör i många avseenden ett undantag i den samtida rumänska litteraturen. Iona Pârvulescu gör exempelvis inga uttalade försök att kommentera eller bearbeta minnena från Ceaucescus tid som diktator i landet mellan 1965 och 1989. Boken blir i stället vad hennes landsman, författaren Mircea Cârtârescu, i förordet väljer att kalla ”A thing of beauty” – något vackert att titta på, men kanske inte så mycket mer. Spänningen i mysteriet med Dan Cretu finns där, det är till och med mångbottnat, men Pârvulescu försummar att utveckla djupet och låta det genomklinga i hela boken.

Martin Karlsson
[email protected]

böcker | 2011-11-04