Lågmäld thriller om makten över livet

böcker | 2006-08-28

80 grader från Varmvattnet
Karin Alfredsson
Ordfront förlag
__

I en liten by i Zambia dör 14-åriga Puni i ett dike av något som ser ut som missfall. I samma by arbetar Beauty sedan länge framgångsrikt som barnmorska, men på senare tid har antalet födda barn i byn kraftigt minskat och man misstänker att Beauty har något med detta att göra. Efter Punis död blir stämningen i byn orolig och alltfler anklagelser om häxeri riktas mot Beauty. Under samma tidsperiod avlider Vernon McArthur, en liberal domare i högsta domstolen i USA plötsligt, och mord befaras. Samtidt och i samma land flyr Melissa, en ung kvinna, från sitt incestuösa barndomshem.

Dessa händelser vävs samman i Karin Alfredssons roman om Ellen Elg, svensk läkare och forskare som på senare tid lagt forskningen på hyllan för ett annat, inte helt lagenligt, uppdrag i Zambia. 80 grader från varmvattnet handlar om kristen fundamentalism, makt och pengar, sexualitet, liv och död och är ett läsvärt inslag i den inom Amnesty pågående debatten om rätten till fri abort. På bokens framsida utlovas en thriller, men även om denna roman är en ganska ljum sådan flyter handlingen smidigt framåt och man vill ogärna lägga ifrån sig boken. Karin Alfredsson lyckas med att behandla många viktiga och komplicerade ämnen på ett lågmält sätt som berör. Jag läser gärna mer om Ellen Elg.

Emma Johansson

böcker | 2006-08-28