En kändisadvokat berättar

Sargon De Basso är en advokat som har blivit känd genom en rad uppmärksammade rättsfall. I ”Till mitt försvar” berättas om vägen från uppväxt i en familj som flytt undan förtrycket i Turkiet och hamnat i Örebro till kändisadvokat med rättspatos.

böcker | 2020-09-21
Av: Madelaine Seidlitz
 Peter Johansson har tidigare varit bland annat chefredaktör för Dagens Juridik.

Peter Johansson har tidigare varit bland annat chefredaktör för Dagens Juridik. Foto: Magnus Laupa

Bok: Till mitt försvar: Om advokat Sargon De Basso
Författare: Peter Johansson
Förlag: Ordfront

Sargon De Basso är en av Sveriges så kallade kändisadvokater. Av de drygt 6 000 jurister med advokattitel så är enbart ett litet fåtal kända för allmänheten. De, å andra sidan, är ofta ganska flitigt konsulterade och på olika sätt uppmärksammade i media. Vad som är hönan eller ägget är svårt att uttala sig om. Synergieffekter hör säkert till saken.

Enligt bokens baksidestext är boken en berättelse om hur en andra generationens invandrare, uppvuxen i Örebro, kunnat bli en av landets mest efterfrågade och omstridda försvarsadvokater. 

Att Sargon De Basso är just känd, framgår tydligt i boken Till mitt försvar, en titel som jag inte blir helt klok över. Boken är en genomgång av barndom, uppväxt, svårigheter, intåget i juristernas värld, redogörelse för ett antal rättsfall, och en del tankar om Sargon De Bassos syn på en rättsstat och advokatens roll, däribland hans egen.

Peter Johansson låter Sargon De Basso börja berätta om barndomen och uppväxten i Örebro. Han berättar om det matriarkat som han beskriver att han växer upp i tillsammans med sina bröder. Det är en fin barndom med föräldrar som flytt förföljelsen och diskrimineringen mot kristna assyrier i Turkiet. Sargon De Basso hade först tänkt bli journalist, men det blev studier i juridik istället, enligt mammans önskemål:

“Min son ska inte bli journalist. Det passar inte dig. DU ska bli advokat.” Och så blev det.

Jag, som en jurist äldre än Sargon De Basso, känner ändå väl igen mig i hans beskrivning av känslan att alla juriststudenter ville bli välbetalda affärsjurister. Så är det ju inte men det förefaller som det fortfarande idag är något som en del studenter inte helt sällan upplever. De Basso insåg direkt att det inte skulle vara någon idé för honom. 

”Till mitt försvar” ges av Ordfront.

”Till mitt försvar” ges av Ordfront. Foto: Ordfront

Den paneldebatt Juridiska föreningen arrangerade i mitten på 1990-talet, om hur svenska domstolar dömde i sexualbrottsmål, blev en avgörande händelse för Sargon De Basso. Med i debatten fanns advokat Peter Althin som De Basso fann mycket övertygande. Det gav De Basso ett tydligt mål;

”Nu visste jag vad jag ville få ut av juridikstudierna. Jag ville bli som Peter Althin.”

Sargon de Basso blir så småningom biträdande jurist hos Peter Althin. Tiden där verkar ha varit mycket lärorik. Som så många andra advokater, utnyttjade Althin och hans kollegor de biträdande juristerna maximalt.

Beskrivning av den beroendeställning som man befinner sig i, och det osunda sätt som unga biträdande jurister förväntas göra med arbete hur mycket som helst och när som helst med dålig betalning, är träffande. Att Sargon De Basso verkar ha ett helt annat, och schysst, förhållningssätt till sina egna biträdande jurister idag är mycket glädjande.

Idag är Sargon De Basso väl etablerad och med egen verksamhet sedan lång tid. Han har agerat försvarsadvokat i en lång rad uppmärksammade mål. Några av dem tas upp i boken. Här finns grov brottslighet som Södertäljenätverket och värdetransportrånare. Men också tryckfrihetsmål som Jim Olsson, utpekad som våldsbejakande rasist, i stämningen mot Expressens ansvarige utgivare
Thomas Mattsson (där Expressen friades) och filmregissören Ulf Malmros, våldtäktsanklagad under Metoo.

Sargon De Basso understryker allas rätt till ett försvar. Oavsett vem man är och vad man står misstänkt för. Bland jurister tror jag (och hoppas jag) att det är att slå in helt öppna dörrar eftersom det är helt grundläggande i en rättsstat. Men tyvärr är det inte så helt självklart i samhället i stort.

Därför är det bra och viktigt att advokater som Sargon De Basso är tydlig med detta. Liksom att ens egen uppfattning om en klient och ens känsloliv är ovidkommande. För så är det ju. Att lägga känslolivet åt sidan är något som alla professionella jurister liksom en mängd andra professioner måste göra. 

Ytterligare en sak som De Basso talar om är betydelsen av att som misstänkt/åtalad ha en försvarare med gedigen kunskap om de frågor som målet gäller. Att ha en specialiserad försvarsadvokat är av stor betydelse. Jag håller verkligen med. Och det gäller för övrigt inte enbart brottmål utan de flesta olika rättsområden, exempelvis några av de områden som jag själv arbetar med; asylrätt och internationell straffrätt.

Till mitt försvar är en mycket lättläst bok. Sargon De Basso har ett rättspatos och det är viktigt. Men samtidigt, vilket möjligen är en generationsfråga; jag tycker att det är svårt med jurister, inklusive advokater, som har sig själva som sitt varumärke. Det går inte att undvika tanken att boken, i vart fall delvis, är ett sätt att saluföra sig. Om så skulle vara, är det ändå ingen kritik av Sargon De Basso. Så ser det ändå ut ofta idag.

Madelaine Seidlitz

böcker | 2020-09-21
Av: Madelaine Seidlitz